Aktieanalys

Daniel Svensson/Peter Nilsson: Zenicor – på väg att hitta rytmen

Medicinteknikbolaget Zenicor har en stark position i Skandinavien och tar ett grepp om Europa med sin produkt för diagnosticering av förmaksflimmer för strokeprevention. Även om det tar tid att etablera nya metoder i vården går utvecklingen framåt för Zenicor. Att ett par fondbolag nyligen köpte in sig i bolaget bådar också gott. Aktien är en intressant högriskplacering.

Under strecket
Publicerad

Zenicors tum-EKG kan patienten själv använda i hemmet. Det ger vården förutsättningar att fånga upp fler som är i riskzonen för att drabbas av stroke.

Annons

Stockholmsföretaget Zenicor (börskurs 21 kr 1/3) har utvecklat en apparat som mäter och diagnosticerar förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Användningsområdet är att identifiera personer som ligger i farozonen för att drabbas av stroke på grund av förmaksflimmer.

Patienten använder själv produkten för att registrera sitt EKG genom att placera tummarna på apparaten. Informationen skickas automatiskt till en central databas hos vårdgivaren som enkelt kan ställa diagnos. Metoden är användarvänlig och träffsäker.

Annons
Annons
Annons