Aktieanalys

Daniel Zetterberg:Zalaris: Lönelyft till årsskiftet

Det norska outsourcingföretaget lanserar ett kostnadsprogram som ska spara nästan 60 miljoner norska kronor om året. Ambitionen är att nå 10 procents rörelsemarginal före årsslutet. Lyckas det ska aktien upp.

Under strecket
Publicerad

Zalaris hjälper företag som vill leja bort delar av sin personaladministration. Bolaget hanterar varje månad löner och myndighetsrapportering för hundratusentals anställda. Det sker med egen personal i Polen och Indien som tillsammans med lokala servicekontor hjälper kunderna på deras lokala språk. I många fall driftar och underhåller Zalaris även kundernas personalsystem. Koncernen har knappt 900 anställda.

Annons

Det finns flera egenskaper att gilla i Zalaris (25 norska kronor). Kärnaffären inom outsourcade personal- och lönetjänster innebär långa kontrakt som ger stabila återkommande intäkter och potential till god lönsamhet. Entreprenören bakom bolaget heter Hans-Petter Mellerud och är vd och största ägare i bolaget.

Länge växte Zalaris helt organiskt och i hög takt. Men när tillväxten började sakta ned kring 2016 ändrade bolaget strategi och gjorde två stora förvärv i Tyskland respektive Storbritannien.

Annons
Annons
Annons