Annons
X
Annons
X

Yvonne Hirdman: Tongångar från förr

Splittringar bland LO-förbunden i jämställdhetsfrågor är inget nytt enligt två LO-forskare som SvD.se har talat med.

IF Metall tycker att det är dags att slopa de så kallade kvinnopotterna som går ut på att kvinnor ska få en högre löneökning än män för att utjämna skillnaderna. Istället vill man satsa på kompetensutveckling för kvinnor och ökad jämställdhet i hemmet parallellt med låglönesatsningar. Ett steg tillbaka enligt Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet som bland annat forskat om LO och genusperspektivet. Hon drar sig till minnes de inre striderna i LO-familjen som präglade sextiotalets avtalsrörelser.

– Det var så oerhört svårt för fackföreningsrörelsen att enas kring att få jämlikare arbetsvillkor för kvinnor. Det hette att den kvinnliga arbetskraften var sämre än den manliga, kvinnor hade sämre fysiska förutsättningar och större frånvaro än männen, säger Hirdman och menar att dagens utspel från IF Metall har drag av samma sorts argumentation.

– Då hänvisade man alltid till en massa tekniska svårigheter som man gömde sig bakom på samma sätt som man gör idag. Jag har aldrig förstått varför det ena måste utesluta det andra. Varför kan man inte satsa på jämställda löner samtidigt som man satsar på till exempel kompetensutveckling, säger Yvonne Hirdman och hänvisar till en av de lösningar som Stefan Löfven föreslår istället för så kallade kvinnopotter.

Annons
X

Ylva Waldemarson, docent i historia vid samtidshistoriska institutionen på Södertörns högskola tror att IF Metalls utspel är en sätt att testa var de andra LO-förbunden står i frågan så man kan avgöra hur mycket den är värd att strida för i kommande avtalsrörelser.

– Det finns ett missnöje inom Metall att inte längre vara det löneledande förbundet. Stefan Löfven har sina medlemmar att ta hänsyn till och det är olika behov som styr i olika förbund. Då är det inte alltid en självklarhet att den solidariska lönepolitiken även omfattar könsaspekten, i alla fall inte i främsta läget, säger hon till SvD.se.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X