Yttrandefriheten måste ständigt debatteras

I en föränderlig värld måste demokrati och yttrandefrihet ständigt diskuteras och försvaras. En viktig uppgift är att på en internationell nivå granska lagstiftningskulturen i olika länder.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Fackeltåg mot nazism och våld i Linköping den 30 november 2005.

Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT
Annons

Yttrandefriheten är inte gränslös. I Sverige anger straffbestämmelser för bland annat förtal och hets mot folkgrupp var gränsen går. I USA är området genom första tillägget till konstitutionen vidare och brottet hets mot folkgrupp saknas. Utvecklingen i USA:s rika domstolspraxis på yttrandefrihetens område är en utmärkt studie i en liberal rättstradition. Hos oss är hörnpelarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen och rättspraxis mer begränsad.

Vid sidan av den nationella regleringen finns för Europarådets 47 medlemsstater Europakonventionen som i sin artikel 10 reglerar yttrandefriheten. Konventionen gäller sedan 1995 som svensk rätt i Sverige. Inte bara Europadomstolen i Strasbourg utan också svenska domstolar har alltså att tolka yttrandefrihetens gränser i ljuset av Europakonventionen, något Högsta domstolen gjorde när den 2005 friade pastor Åke Green för hets mot folkgrupp, trots dennes nedsättande uttalanden om homosexuella.

Annons
Annons
Annons