Annons
X
Annons
X

Yttrandefriheten är inte så fri som vi tror

DEBATT. Diskussionen om morgondagens yttrandefrihet kommer att präglas av påståenden om att den svenska yttrandefriheten är unik. Men bristerna i skyddet är många, skriver Mårten Schultz.

(uppdaterad)

Apples porrförbud och frågan om informationsfrihet på nätet trycker på en svensk nerv. Yttrandefriheten i Sverige har en stark tradition, sägs det. Det rättsliga skyddet för yttrandefriheten och tryckfriheten är unikt i sin historia och i sin omfattning. Påståendet brukar förenas med ståndpunkten att det är en tradition som vi bör värna om. Problemet är att det inte stämmer. I vissa avseenden har vi inte alls ett starkt yttrandefrihetsskydd i svensk rätt. Tvärtom.

Barnpornografi är en god illustration. I dag är barnpornografi explicit undantaget grundlagsskyddet. Thomas Idergard tar upp detta som ett exempel på en moraliskt legitim inskränkning i rättighetsskyddet (SvD 12/1). Även den utredning som lägger grunden för morgondagens yttrandefrihet, Yttrandefrihetskommittén, tar detta för givet i sitt delbetänkande från i fjol. (Slutbetänkandet kommer i år.)

Notera: regleringen innebär inte bara att barnpornografi kan bestraffas. Regleringen innebär att det över huvud taget inte omfattas av grundlagen. Yttrandefriheten prövas i gränsfallen. Det är där det visar sig om en rättsstat har en stark tradition. Barnpornografi är den minst försvarbara formen av yttranden. Barnpornografi bör förstås vara straffbart. Men det betyder inte, i alla fall inte med självklarhet, att den grundlagsskyddade yttrandefriheten bör sättas ur spel helt och hållet. Gränsfallen illustrerar detta. Som i manga-fallet.

Annons
X

Förra året dömdes en serieöversättare för barnpornografiinnehav efter att polisen funnit serier med barnliknande figurer, i sexuella situationer, i hans dator. Det var inte avbildningar av riktiga barn. Ändå dömdes översättaren. Icke-avbildande teckningar faller utanför yttrandefriheten. Andra barnpornografiska framställningar, som Nabokovs ”Lolita”, omfattas.

Är det verkligen rimligt att grundlagen kapitulerar för dessa avgränsningsproblem helt och hållet? Diskussionen om morgondagens yttrandefrihet kommer att präglas av påståenden om att den svenska yttrandefriheten är unik. När sådana uttalanden används för att försvara den rådande ordningen bör man vara vaksam. Bristerna i skyddet är många. Sverige har ett starkt skydd för medier. Men inte alltid ett starkt skydd för rätten att få yttra sig fritt.

En central aspekt för yttrandefriheten är att så många yttranden som möjlighet omfattas av skyddet. Hur kan vi skapa ett så omfattande yttrandefrihetsskydd som möjligt? Det borde vara en central fråga vid grundlagsreformen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mårten Schultz

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X