Ytterligare kommentar om föreningars talerätt

Sudersand på Fårö.
Sudersand på Fårö. Foto: Dirk Renckhoff / Alamy

Med anledning av ledarartikeln ”Sätt stopp för utvecklingssabotörerna” har följande kommentar inkommit från Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tisdagens SvD innehöll en ledare av Peter Wennblad med rubriken ”Sätt stopp för utvecklingssabotörerna” som innehöll påståenden som knappast är förenliga med tidningens värdegrund.

Jag känner inte till fallet med strandskyddsdispens på Sudersand, men menar att ledarens allmänna beskrivning av miljöföreningarnas klagorätt enligt miljölagstiftningen inte har något med verkligheten att göra. Jag har varit verksam inom miljörätten i 30 år och har god kännedom beslutsfattandet liksom rättspraxisen på området. Utifrån dessa erfarenheter kan jag säga att den bild som Wennblad förmedlar är direkt osann. Vilken grund har han för dessa påståenden? Enligt mina erfarenheter hanterar de flesta organisationer klagorätten ansvarsfullt och har dessutom stora framgångar i sina överklaganden. Mark- och miljödomstolarna lyfter ofta fram den stora betydelse som föreningarna har i miljömålen genom sina sakkunskaper i olika frågor om artskydd, vattenförvaltning och luftutsläpp.

Annons
Annons
Annons