Yngre förlorare på de ökade bokostnaderna

Under strecket
Publicerad
Annons

Trots rekordlåga räntor blir boendet allt dyrare för stockholmarna. Huspriserna ligger i snitt dubbelt mot resten av landet.
En snittvilla i Stockholm kostade 2 425 000 kronor under första kvartalet i år. För mot- svarande småhus i riket behöver man bara betala 1,2 miljoner.
Stockholmarna tjänar dock mer än i övriga landet, kan det invändas. Det är sant men skillnaderna är mycket mindre. Hushållens medelinkomst i Stockholm är 561 000 kronor medan motsvarande för hela landet är 488 000 kronor.
Siffrorna finns i Föreningssparbankens senaste Boindex. Det mäter bolånens andel av inkomsten före skatt.
Vid indextal 100 använder hushållet 15 procent av bruttoinkomsterna till huslån. Ju högre tal desto mindre betungande är bolånen. Den faktor som varierar mest är bostadspriserna.

Örnsköldsvik erbjuder som vanligt reapris för husköpare. Boindex ligger över 300.
I andra änden hittas lika pålitligt Stockholmsregionen. Indextal 81,5 visar att hus- köparna måste använda betydligt mer än 15 procent av lönen för
att finansiera medel- villan. För landet i stort ligger boindex på 143.
Under första kvartalet har huspriserna i Stockholm tagit ett nytt skutt uppåt. Inkomstkurvan i Stockholm har parallellt mattats i flera år. It-krasch och börskris satte djupa spår i huvudstadens näringsliv.
Dessutom har betydande grupper i till exempel offentlig tjänst inte högre löner än i resten av landet. De har naturligtvis än mindre råd med ett hyfsat boende när priserna stiger till nya rekordnivåer.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons