Hela denna artikel är en annons

Yield ger genväg till ägande i Isofol Medical

Yield Life Science är ett investmentbolag inom Life Science. Portföljen består idag endast av en ägarandel i Isofol Medical. På en investerarpresentation hos Aktietorget presenteras både Yield Life Science och portföljbolaget Isofol Medical.

Yield Life Science bildades som ett investmentbolag år 2005 och förvaltade från början en portfölj utav olika bolag. Under åren har portföljen reducerats till endast innehavet i Isofol Medical. Det är enligt Yield Life Science en medveten strategi då det var i Isofol Medical som man såg störst potential.

Isofol Medical är ett forskningsföretag som har valt att fokusera på att utveckla en ny behandling av cancer och då särskilt tjocktarmscancer. Det är en cancerform som varje år drabbar mer än en miljon människor världen över.

Idag består den normala behandlingsformen för tjocktarmscancer av cellgifter i kombination med folater. Folaterna som patienten behandlas med omvandlas i kroppen till sin slutgiltiga och aktiva form. Utmaningen är att inte alla patienter kan omvandla folaterna lika effektivt och att vissa patienter därför inte svarar lika bra på en folatbehandling.

Detta försöker Isofol Medical lösa genom sin produkt, Modufolin, som fortfarande befinner sig i klinisk fas. Modufolin består utav slutprodukten i folatbehandingen. Genom att behandla patienten med den aktiva slutprodukten så blir behandlingen effektiv trots brister i patientens förmåga att omvandla folaterna, vilket gör att behandlingen blir effektiv för fler patienter än idag. Isofol genomför just nu en nyemission för att ta in pengar som ska användas för att finansiera en klinisk studie

I slutet av sommaren meddelade Yield Life Science att Isofol Medical kommer att noteras på Nasdaq First North vid inledningen av 2017. Det väcker naturligtvis frågan om noteringen kommer resultera i några förändringar i portföljen. Enligt bolaget är det en fråga man kommer behandla efter att noteringen är genomförd.

Yield Life Science genomför just nu en nyemission. Teckningskursen är satt till 4,2 kronor per aktie. Vid fullteckning så kommer bolaget tillföras ca 5,7 miljoner kronor. Teckningstiden pågår mellan den 27 september och den 11 oktober.

Fakta om artikeln:

Denna artikel är sponsrat innehåll framtaget av externa skribenter inom ramen för SvD Börsplus partnerskap med Aktietorget. Vid frågor om innehållet, kontakta:

media@finwire.se

Annons
Annons
Annons