WTO-mötet fullt av strider och surr

Under strecket
Publicerad
Annons

CANCUN De fem dagarna i Cancun var ett unikt tillfälle att skåda internationellt samarbete i praktiken - det var surrigt, stökigt, sent och fullt av strider. Ännu sent på eftermiddagen lokal tid, den sista dagen på toppmötet inom Världshandelsorganisationen WTO i mexikanska turistorten Cancún, hade egentligen inte mycket mer hänt än att Kambodja och Nepal upptagits som nya medlemmar, de 147:e respektive 148:e. Cyniker skulle möjligen säga att det ökar svårigheterna att nå beslut ytterligare i framtiden.

Mötesordföranden Luiz Ernesto Debrez, utrikesminister i Mexiko, hade haft den otacksamma uppgiften att sammanställa de olika utkasten till förhandlingsdokument. När det första kom på lördagseftermiddagen byttes de inledningsvis försiktigtvis avvaktande positiva omdömena snart i mycket negativa ordalag - utom i de fall där någon part ville ligga lågt som en del i förhandlingsstrategin. Det var meningen att WTO-medlemmarna skulle enas om riktlinjer för de fortsatta förhandlingarna om mycket kontroversiella frågor: först och främst jordbruket. Men när denna upplaga av SvD Näringsliv gick i tryck fortsatte dagens högnivåsamtal, utan att man ännu hunnit behandla alla utestående frågor (det är sju timmars tidsskillnad). Några ärrade delegater spekulerade i att det kunde bli mer nattmanglingar - och kanske förlängning av mötet ännu. En första öppning skedde emellertid i går när EU gick med på att släppa kravet att de fyra så kallade Singaporefrågorna skulle förhandlas tillsammans. Nu lyfts investeringar och konkurrenspolitik ut, vilket betraktas som en seger för u-länderna.

Annons
Annons
Annons