Lejon i Masai Mara i Kenya.
Lejon i Masai Mara i Kenya. Foto: Ben Curtis/TT

Wittgensteins lejon och obekanta livsformer

När andra är obegripliga för oss, oavsett om det handlar om djur eller människor, beror det inte på att deras huvud eller tänkande är otillgängligt. Det beror på att vi inte är bekanta med deras vanor och sätt eller de andra saker som ger samvaron betydelse.

Publicerad

Barbara Smuts forskning säger inte bara något om hur man kan undersöka djur på bästa sätt. Den visar också att erfarenhet har en avgörande betydelse när man lär känna andra. Tänkande uppfattas ofta som något som äger rum i huvudet, i hjärnan. Detta förutsätter för det första en strikt åtskillnad mellan kropp och ande och för det andra en strikt åtskillnad mellan tänkandet och världen. Fenomenologi är en filosofiriktning som uppstod på 1900-talet och som fokuserar på hur vi erfar fenomen (företeelser).

I motsats till empirismen (en filosofiriktning som utgår från att all kunskap kommer ur erfarenhet) och rationalismen (tanken att förnuftet är den enda källan till kunskap) riktar fenomenologin in sig på varseblivning. Här är begreppet intentionalitet viktigt: upplevelser är alltid riktade mot något (man ser inte bara på måfå, man ser alltid något). Inom fenomenologin leder betoningen på upplevelser till en nödvändig koppling mellan tänkandet och världen, och kroppen blir betydelsefull.