Annons

”Wirsenius förstår inte lantbruk”

Slutreplik från Niels Andresen, Ekologiska Lantbrukarna, Eva Fröman, Ekomatcentrum, Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, och Charlotte Bladh André, Organic Sweden.
Slutreplik från Niels Andresen, Ekologiska Lantbrukarna, Eva Fröman, Ekomatcentrum, Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, och Charlotte Bladh André, Organic Sweden. Foto: Linus Sundahl-Djerf
Under strecket
Publicerad

Stefan Wirsenius påstående om att ekologisk mat är sämre för klimatet saknade stöd i den vetenskapliga artikel i Nature, där han var en av författarna. Det var anledningen till att Ekot, DN, SVT med flera som publicerade denna ”nyhet”, fick gå ut med rättelser. Trots att Stefan Wirsenius kritiserats för sina felaktiga slutsatser, fortsätter han nu på samma linje och visar att han inte förstår lantbruk i allmänhet eller ekologisk produktion i synnerhet (SvD Debatt 28/12).

Det ekologiska lantbrukets strävan är att öka användningen av lokala resurser och bättre sluta kretsloppen av kväve och fosfor. Vår ambition är bland annat att öka integrationen av djur och odling så att gårdar och regioner får en bättre balans mellan tillförsel och bortförsel av näringsämnen. Skulle man tillåta konstgödsel i ekologisk produktion, som Stefan Wirsenius föreslår, så försvinner en av grundstenarna i det ekologiska lantbrukets idé om en hållbar helhet. Wirsenius vill se mer kväve i jordbrukssystemen trots att det redan tillförs mer än vad planeten tål.

Annons
Annons
Annons