Wikipedianer har 200 språk

En wiki är en webbplats där alla besökare kan ändra informationen på alla sidor. Wikipedia är ett internetprojekt som använder sig av den tekniken. Den engelska versionen startade 2001 och nu finns Wikipedia på över 200 språk.

Under strecket
Publicerad
Annons

Besökarna kan skapa nya artiklar och utöka eller ändra i befintliga artiklar. Tanken är att skapa ett uppslagsverk där alla hjälps åt att göra informationen så aktuell som möjligt. Wikipedia drivs ideellt och bygger helt på användarnas personliga engagemang. De har kallats ”wikipedianer med argusögon” som bevakar minsta rörelse inom sina ämnesområden. De som blir beroende av denna aktivitet kallas wikiholister.

Vissa sidor på Wikipedia kan beskrivas som slagfält för ett ständigt pågående krig mellan information och desinformation. Framför allt sidor som har med politik, religion och sex att göra. Den som vill få en överblick av allt som händer kan följa alla ändringar som görs på webbplatsen på en särskild sida. På en annan sida diskuteras ämnen som blivit föreslagna för radering. Uppenbart oseriösa artiklar raderas direkt.
Några uppmärksammade fall av felaktig information på engelska Wikipedia har gjort att tillförlitligheten ifrågasatts. En undersökning i tidskriften Nature visade att uppslagsverket
är lika tillförlitligt som Encyclopedia Britannica. Undersökningen har ifrågasatts.
Texterna i Wikipedia är inte lika akademiska och har ibland ett subjektivt tilltal. Wikipedia är snabbare på att få in nya ämnen, det är gratis och materialet är fritt att använda så länge man inte gör anspråk på upphovsrätt. I Wikipedia ryms också alternativ till det som är akademisk konsensus, vilket kan vara både en svaghet och en styrka.

Annons
Annons
Annons