Annons
X
Annons
X

Daniel Persson: Wikipedia släcks i frihetens intresse

Den engelskspråkiga delen av Wikipedia är stängd idag som ett led i protesterna mot Stop Online Piracy Act (SOPA) som USA:s representanthus håller på att driva igenom, samt PROTECT IP Act, SOPA:s motsvarighet i senaten.

Internet är till största del ett öppet fenomen. Detta för, som allt annat, med sig för- och nackdelar. I takt med att världen digitaliseras blir den allt mindre och även illegaliteter har blivit mer lättillgängliga. Piratkopierade filmer och märkesvaror som tidigare närmast fordrade utrikesresor finns nu tillgängliga ett klick bort.

Även de fördelar som finns med mänsklig interaktion har mångfaldigats. Det intellektuella utbytet har blivit lika tillgängligt för människor i Norrlands inland som för Londonborna. Tillsammans har människor utan vinstintresse byggt upp tjänster som exempelvis nätuppslagsverket Wikipedia. Kunskap och information har tillgängliggjorts för alla på ett sätt som aldrig tidigare skett. Utöver detta har vinstdrivna tjänster som Google och Facebook skapats. Allt detta utgör nu en oundgänglig del av den värld vi lever i.

Annons
X

SOPA sägs vara ägnad att stoppa utländska sidor som ägnar sig åt att kränka amerikansk egendom, i normalfallet intellektuell sådan. Lagen är dock väldigt allmänt hållen och kan få mycket större användningsområde än så. För att vara på den säkra sidan kommer innehåll att behöva granskas i förhand, det vill säga censur, istället för att man som idag i efterhand tar bort sådant som visat sig vara i strid med gällande rätt. För sidor med användargenererat innehåll, som Wikipedia eller Facebook, kan det få förödande effekter.

Sannolikheten att SOPA kommer att minska den illegala verksamheten på Internet är väldigt liten. I sin frustration över svårigheten att komma åt dem som begår brotten ger lagstiftarna sig istället på själva Internet. Men de illegala aktörerna kommer att finnas kvar. De fruktbara aspekterna av internet blir med stor sannolikhet mest lidande.

Risken är stor att effekten av SOPA blir inskränkningar i den reella yttrandefriheten, när företag inte vågar låta användare ens lägga upp länkar till andra sidor. Upphovsrätt är en viktig fråga men det här är fel väg att gå. Straffet måste vara proportionellt mot brottet och inte minst riktat mot den som begår brottet.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X