X
Annons
X

Wikileaks – del av den nya mediemakten

Under de senaste dagarna har vi mötts av nya avslöjande rapporter om de amerikanska baksidorna av kriget i Afghanistan. Internetorganisationen Wikileaks publicerar nu närmare 92 000 dokument som vittnar om en verklighet som inte helt stämmer överens med den officiella, åtminstone av traditionella nyhetsmedier i väst framförda, bilden av kriget. Händelsen illustrerar ett fenomen som väcker intressanta frågor kring ett mediesamhälle i ständig förändring och där definitioner av nyheter och journalistik utmanas.

Sydsvenska Dagbladets chefredaktör Daniel Sandström skriver att Wikileaks nu får "räknas som en riktig maktfaktor, både medialt och politiskt" (27/7 2010). Det är oundvikligen så att organisationen nu inte bara uppmärksammats utan även verkar ha byggt upp ett förtroendekapital bland allmänheten. Det kan åtminstone vara ett sätt att tolka den rädsla som går att läsa mellan raderna i uttalanden från politiska makthavare i USA. Men vad är de egent­ligen rädda för? Det finns fog för att anta att det handlar om en uppgivenhet i kampen mot olika medieaktörer om att förmedla sin bild av verklighet och verksamhet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X