Annons
Recension

Den unge Werthers lidandenWerthers weltschmerz ligger helt rätt i tiden

SPRÄNGSTOFF Goethes ungdomsroman chockerade samtiden. Här fanns idéer, ideal och en kritik av det borgerliga samhället – men framförallt den unge Werthers blottläggande av sina djupaste känslor. En fixering vid jaget som knappast är kontroversiell i dag, menar Martin Lagerholm.

Uppdaterad
Publicerad

Vem har inte någon gång i sin svallande ungdom varit en Werther? På ynglingavis förlorat sig i den idealiserade bilden av föremålet för ens dyrkan? Med bultande hjärta under en blek och mystisk måne vacklat mellan oron för att de himlastormande känslorna inte är besvarade och den narcissistiska förälskelsen i den egna spegelbilden på källans klara yta?

På den punkten är Johann Wolfgang von Goethes ungdomliga slagnummer ”Den unge Werthers lidanden” från 1774 ett tidlöst stycke litteratur, och hans titelfigurs yviga gester och obehärskade retorik lika mycket en allmängiltig bild av den romantiske fantasten som en tongivande representant för en litterär epok och ett kulturellt paradigmskifte.

Annons
Annons
Annons