Annons

Weminds anbud är alltför optimistiskt

Under strecket
Publicerad

Anders Milton, styrelseledamot i Wemind AB, hävdar på
Brännpunkt 16/12 att Wemind AB, som vann landstingets upphandling om vård för tortyrskadade, är väl lämpade att ta hand om uppgiften. Vi har ingen anledning att ifrågasätta vad Wemind hittills har uppnått med de patienter man har haft. Men all erfarenhet visar att det är stor skillnad mellan patienter som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter tortyr- och krigsskador och de som har liknande symptom efter trauman till följd av rånöverfall, våldtäkter, grovt våld eller som vittnen till långvarigt våld inom familjen.

Det är självklart att vi i vården ska använda evidensbaserade metoder där sådana står till buds. Det gör RKC sedan länge – och vi fortsätter att utveckla sådana metoder. Vi deltar till exempel för närvarande i ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet vars syfte är att finna sådana metoder för att hjälpa torterade och krigstraumatiserade föräldrar med små barn för att förhindra att barnen ska lida skada på grund av föräldrarnas problem.

Annons
Annons
Annons