Annons

Wästberg: Italien skickar en varning till hela Europa

Femstjärnerörelsens Luigi Di Maio.
Femstjärnerörelsens Luigi Di Maio. Foto: Giuseppe Lami / TT / NTB Scanpix
Under strecket
Publicerad

Det italienska valet den 4 mars – sänder en varning till hela Europa. Steve Bannon – tidigare ansvarig både för högernationalistiska sajten Breitbart och för Donald Trumps valkampanj följde – liksom jag själv – den italienska valkampanjen på plats. Han jublar över valresultatet och anser det vara ”det viktigaste som händer i politiken just nu”.

I Italien dominerar nu de populistiska partierna stort. Femstjärnerörelsen hade den största framgången, och blev med sina 32 procent största parti. På många sätt liknar Femstjärnerörelsen Donald Trump. Varken Femstjärnerörelsen eller Donald Trump har något tydligt politiskt program, utan för fram det som passar just nu. Femstjärnerörelsen är inte ett traditionellt parti utan en rörelse som främst driver sin verksamhet på sociala medier.

Femstjärnerörelsen är invandringskritisk och mot vaccinationer. Men är inte renodlat högerpopulistisk, vilket illustreras av att den vill ha medborgarlön. Det är i de fattigaste delarna av Italien den vunnit flest röster.

Den stora likheten med Trump är Femstjärnerörelsens förmåga att fånga upp den stora grupp väljare som känner sig utanför politiken. I eftervalsundersökningarna i USA instämde de allra flesta Trump-väljare i påståendet att ”ingen lyssnar på sådana som jag”. Femstjärnerörelsen bygger på att medlemmar och anhängare ska forma partiets politik. Man har en app – som heter Rousseau – där medlemmarna röstar fram åsikter och kandidater. Rörelsen är också anhängare av beslutande folkomröstningar. Därmed framstår Femstjärnerörelsen som en grupp som lyssnar på folket.

Annons
Annons

Här bör varningsklockan ljuda också i Sverige. I en undersökning vi redovisade i Demokratiutredningen framgick att nästan 85 procent av svenskarna ansåg sig sakna inflytande över politiken mellan valen. Och Sverige är den demokrati som har längst mellan valen.

Den politiska påverkan har i hög grad förflyttats till nätet. Nyss kom analysföretaget Retriever med en rapport som visade att Sverigedemokraterna dominerar på sociala medier och är de som bäst fattar hur dessa medier kan användas. Det bör ses som en anklagelse mot de traditionella partierna som närmast lämnar walk-over på nätet. Medan högerextremistiska aktivister går in i debatter överallt på nätet, håller sig vanliga politiker till att använda nätet som en anslagstavla för att berätta vad de gör just nu.

Femstjärnerörelsen, liksom Donald Trump, hade som huvudtema att gå emot de traditionella eliterna och lova att ”röra om i grytan”. I ett land som Sverige – där antalet förtroendevalda på femtio år minskat från 200 000 till 36 000 och där de politiska partierna blivit slutna eliter borde varningen vara tydlig.

Samtidigt är demokratin långt mer än majoritetsstyre. Den vilar på en grund av yttrandefrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet, individuella rättigheter, skydd för minoriteter. Just dessa grunder underminerar de populistiska rörelserna när de väljs in i maktställning.

Freedom House, grundat av Eleanor Roosevelt, är en ansedd amerikansk tankesmedja och forskningsinstitution som kartlägger demokratin och friheten i världen. Freedom House konstaterar nyligen att demokratin nu befinner sig i sin värsta kris på flera årtionden. För tolfte året i rad minskar den globala friheten. Det handlar inte om diktaturer eller militärkupper, utan om att demokratiska val i högre grad manipuleras, att pressfriheten minskar och att minoriteternas ställning blivit mer utsatt.

Annons
Annons

I både Ungern och Polen skaffade sig de nya regeringarna omedelbart kontroll över domstolarna, public service och skolorna. De behövde inte ändra lagar, utan kunde utnyttja den beslutsstruktur som fanns. Också den korruptionsanklagade socialdemokratiska regeringen i Rumänien försöker ta kontroll över domstolsväsendet.

Femstjärnerörelsen har signalerat att den ska ha goda kontakter med de illiberala regeringarna i Ungern och Polen. Liksom nästan alla populistiska rörelser i Europa är Femstjärnerörelsen positiv till Putin. Det den auktoritäre Putin står för – nationalism, invandrarfientlighet, homofobi – tilltalar dessa partier. Femstjärnerörelsen vill upphäva sanktionerna mot Ryssland och har stött invasionen av Krim.

Skulle något liknade kunna hända i Sverige? I grunden handlar det naturligtvis om väljarna. Men möjligheterna för en helt annorlunda regering att göra ingrepp mot demokratin är stora.

Regeringen utser ledamöterna i Högsta Domstolen, Regeringsrätten etc. Och regeringen utser styrelsen för Domstolsverket, som har kontroll över större delen av domstolsväsendet.

Public Serviceföretagen – SR, SVT, UR – ägs av Förvaltningsstiftelsen för Public Service. Den stiftelsen utser styrelsen i Public Serviceföretagen, som i sin tur utser cheferna. Regeringen bestämmer vilka som ska sitta i Förvaltningsstiftelsens styrelse. Den har i dag en bred representation, men en ny regering kan utse dem de vill.

Skolornas läroplaner beslutas också av regeringen. I Ungern och Polen har man ändrat läroplanerna så att de nu är nationalistiska och tagit bort hur invånare under kriget ställde upp bakom nazityska aktioner.

Annons
Annons

Allt detta innebär att domstolar, public service och skolväsendet ligger vidöppna för att en auktoritärt sinnad regering mycket snabbt skulle kunna skaffa sig kontroll.

Självklart kan en regering med egen majoritet helt förändra Sverige. Grundlagarna kan ändras. Men just grundlagarna är ett värn för demokratin, eftersom det krävs två beslut med val emellan – vilket öppnar för en kritisk debatt. Grundlagarna skulle i högre grad kunna inkludera skydd för demokratins institutioner. Regeringen ska inom kort tillsätta en utredning för att se över Yttrandefrihetsgrundlagen. Den borde föreslå hur Public Service oberoende ska kunna garanteras i grundlagen. Också när det gäller styrningen av domstolarna och innehållet i läroplanerna bör liknande trösklar skapas.

Både Donald Trump och Femstjärnerörelsen struntar i de ekonomiska effekterna av sina förslag. Donald Trumps ofinansierade skattesänkningar leder till rekordunderskott i amerikansk ekonomi. Femstjärnerörelsen vill bortse från EU:s restriktioner och tvingar fram förändringar som ökar Italiens ekonomiska underskott ännu mer. Riskerna för en ny finanskris med än värre effekter än 2008 ökar drastiskt. 2008 års finanskris blev en stark stimulans för just de auktoritära populistiska rörelserna. Därför är en ekonomisk politik som skapar reserver som kan användas i en ny finanskris en del av beredskapen mot den illiberala populismen.

Är Sverige en stark demokrati? Säkra kan vi inte vara. En Novus-undersökning förra året visade att 48 procent av svenskar mellan 18–29 år tycker det vore bra om experter – inte regering och riksdag – fattar beslut om vad som är bäst för Sverige. Bara sex av tio tar starkt avstånd från att Sverige borde styras av en stark ledare som inte behöver bry sig om allmänna val. I World Values Survey för några år sedan svarade var fjärde svensk mellan 18 och 29 år att de inte ansåg det var viktigt att leva i en demokrati och 15 procent tyckte att det vore bra om Sverige styrdes av militären.

Annons
Annons

Det säger att skolan misslyckats med att förklara och förankra demokratin. Också inskolning i medbestämmande skulle kunna spela en central roll. Tyvärr har elevkårernas inflytande minskat med allt tal om katederundervisning och att rektorerna ska ha en stark ställning. För 50 år sedan hade eleverna långt större inflytande i skolan än de har i dag och elevråden var därmed en del av demokratins förberedelse.

Den svenska demokratin blir i år 100 år. Märkligt nog använder vi inte detta viktiga jubileum som bas för en fördjupad diskussion. Riksdagen kommer att uppmärksamma de 100 åren och Kungliga biblioteket har ett ambitiöst kunskapsprojekt. Men Sverige borde göra långt mer.

Den liberale stadsfullmäktigeledamoten Rasmus Jonlund har lanserat idén om att vi ska grunda ett Demokratimuseum i Sverige – kanske i Börshuset vid Stortorget. Det vore ett symboliskt beslut detta år och skulle skapa en arena för upplysning om och diskussion kring demokratin.

Också i Storbritannien blir den allmänna och lika rösträtten 100 år. Där stimulerar det brittiska parlamentet till samtal om demokratins funktion och framtid. Man ordnar en stor festival, en utställning, producerar flera filmer och inbjuder medborgarna till parlamentet. Dessutom ordnar parlamentet flera tusen små möten, ”EqualiTeas”. Detta är något för Sveriges riksdag att ta efter.

Italien är den senaste varningen. Den illiberala populismens internationella framgångar kan inte få passera utan reaktion. Vi måste mobilisera för demokratin.

Olle Wästberg är ledamot i den statliga Public Service-kommittén och tidigare ordförande i Demokratiutredningen.
olle@wastberg.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons