Annons
X
Annons
X

Warren Buffett vill se högre skatter för rika

Warren Buffett, en av världens rikaste män, vill se högre skatter för USA:s mest förmögna. ”Vi superrika får stora skattelättnader medan de fattiga slåss för oss i Afghanistan”, skriver finansmannen i New York Times.

Av SvD

USA

I USA, skriver Warren Buffett, finns nästan 240 000 hushåll med årsinkomster på över 1 miljon dollar, och över 8 000 hushåll med inkomster på över 10 miljoner. Nu vill finansmannen att kongressen höjer skatten för dessa ”superrika” för att landet ska kunna komma till rätta med sina skuldproblem.

Finansmannen själv betalade nästan 7 miljoner dollar i skatt enligt den senaste deklarationen, vilket motsvarar en skattebörda på drygt 17 procent. Detta, skriver han, medan hans kollegor på investmentbolaget Berkshire Hathaway betalar i snitt 36 procent i av sin lön i skatt.

Den amerikanska kongressen ska nu se över landets finanser och minska det tioåriga underskottet med 1 500 miljarder dollar. Men det är dock inte tillräckligt, menar Buffett. Förutom stora besparingar, menar han, måste kongressen titta på statsbudgetens intäktssida. Pengarna bör dock inte komma från låg- och medelklassen, utan från de ”superrika” genom ett högre skatteuttag.

Annons
X

– Kongressen har gullat med mig och mina vänner allt för länge. Nu är det dags att de gör allvar av frågan om delat ansvar, skriver Warren Buffett.

Den drygt 80-årige amerikanske finansmannen har blivit en av världens rikaste personer genom att köpa och behålla aktier via sitt investmentbolag, Berkshire Hathaway.

SVD.SE

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X