Annons

Tove Lifvendahl: Wallström och Caesars hustru

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet
Publicerad

Redan före Kristi födelse levde frågan om makthavares vandel. Efter att den romerska politikern Clodius förklädd till kvinna olovandes tog sig in på en fest som Caesars andra hustru Pompeja höll till gudinnan Bona Deas ära, skilde sig Caesar från Pompeja. Trots att han själv inte trodde att något opassande skett på festen. Så varför skilsmässa? Caesars hustru får inte ens misstänkas. Innehavare av höga maktpositioner får inte vara i närheten av sådant som kan kompromettera ämbetet.

Riksenheten mot korruption har nu beslutat att inleda en förundersökning angående utrikesminister Margot Wallströms lägenhetsaffär. Det är bra att en sådan prövning sker. Men helt oaktat dess utgång står det klart att Margot Wallström genom att försätta sig i denna situation inte har hyst tillräcklig omsorg om sin och sitt ämbetes oförvitlighet. Redan romarna visste att det är omdömeslöst.

Annons
Annons
Annons
Annons