Wallenbergare döljer miljonlöner

MÖRKAS. Via märkliga arrangemang döljs mångmiljonlöner i FAM – familjen Wallenbergs mäktiga förvaltningsbolag. Officiellt betalar bolaget inte ut några arvoden till styrelsen. I stället anställs styrelsemedlemmar som Axel och Peter ”Poker” Wallenberg och ersättningarna hamnar under ”övriga anställdas” löner.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
FAM - familjen Wallenbergs förvaltningsbolag - betalar inte ut några styrelsearvoden. Ändå får Axel och Peter ”Poker” Wallenberg höga ersättningar - men då från FAM:s dotterbolag. Dessa hamnar istället under posten ”övriga ersättningar”. För upplägget svarar FAM:s huvudägare – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. I dess styrelse sitter Jacob (till vänster), Axel (ej på bild), Peter ”Poker” (tvåa från vänster) och Marcus Wallenberg (till höger). Ordförande är Peter ”Pirre” Wallenberg (andra från höger).

FAM - familjen Wallenbergs förvaltningsbolag - betalar inte ut några styrelsearvoden. Ändå får Axel och Peter ”Poker” Wallenberg höga ersättningar - men då från FAM:s dotterbolag. Dessa hamnar istället under posten ”övriga ersättningar”. För upplägget svarar FAM:s huvudägare – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. I dess styrelse sitter Jacob (till vänster), Axel (ej på bild), Peter ”Poker” (tvåa från vänster) och Marcus Wallenberg (till höger). Ordförande är Peter ”Pirre” Wallenberg (andra från höger).

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Att sitta i styrelsen för Wallenbergsfärens mäktiga förvaltningsbolag Foundation Asset Management, FAM, är visserligen ett hedersuppdrag, men det ser inte särskilt lönsamt ut. ”Några styrelsearvoden har inte utgått under året”, förklarar bolaget i den senaste årsredovisningen.

FAM:s dotterbolag Foundation Administration Management, ser inte heller ut att betala ledning och styrelse några rundhänta summor: enligt dotterbolagets senaste årsredovisning fick styrelsen och verkställande direktören bara dela på 2,8 miljoner kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons