Annons
X
Annons
X

Vuxna sviker unga på nätet

Nyligen uppdagades att en ung flicka våldtagits på skoltoaletten och blir sedan hånad och mobbad på nätet. Ingen vuxen reagerade. En överväldigande majoritet av föräldrar uppger i en undersökning av försäkringsbolaget If att de saknar information för att på ett bra sätt kunna stötta och skydda sina barn på nätet. Men ett pågående projekt mot nätmobbing i svenska skolor visar att varken föräldrar eller lärare är särskilt intresserade av att öka sin kunskap.

Medierådet gick i förra veckan ut med en rapport som granskat 17 svenska ungdomssajter. Det nedslående resultatet visade att var tredje sajt underkänns. Brister handlar främst om säkerhet och möjlighet att anmäla mobbning och liknande.

Rädda Barnen driver med stöd av försäkringsbolaget If ett treårigt projekt i form av en föreläsningsturné på grundskolor runt om i Sverige för att motverka nätmobbning. Projektet riktar sig både till eleverna och till deras lärare och föräldrar och syftar till att förstärka respekten, integriteten och jämställdheten mellan ungdomarna. Det långsiktiga målet är att minska barns och ungdomars risker att utsättas för nätmobbning genom att förändra deras egna attityder och beteenden. Huvudstrategin är att använda lärarna som hävstång för att få i gång en diskussion i skolan. Även föräldrarnas medverkan och engagemang är mycket viktig för att dialogen ska kunna fortsätta i hemmet.

Målet med projektet under 2009 har varit att nå 1 000 lärare, 500 föräldrar och 2 000 elever. Hittills har man nått mer än dubbelt så många elever än väntat (4 725 stycken), men däremot betydligt färre föräldrar (260) och lärare (851) än de uppsatta målen. Att långt fler elever än väntat har deltagit i projektet visar hur stort behovet är.

Annons
X

I en tidigare undersökning om nätmobbing som If gjort bland över 1 000 föräldrar med barn i åldern nio till 16 år, tycker bara 12 procent av föräldrarna att det finns tillräckligt med information till föräldrarna för att de ska kunna stötta sina barn på nätet och motverka mobbning.

Ansvarstagande vuxna och en ständigt pågående värdediskussion är helt avgörande för tryggheten på nätet, där många ungdomar vistas stora delar av dygnet. Därför måste skolan och lärarna följa med i utvecklingen och göra plats för fördjupning i den här typen av socialt ansvarstagande i läroplanen. Och till alla ni föräldrar som tycker att ni saknar rätt kunskap och information om hur ni stöttar era barn på nätet - ta chansen när den ges! En ansvarstagande förälder får inte nöja sig med att köpa den senaste datorn åt sin tonåring för att vara snäll. En ansvarstagande förälder följer med sitt barn hela vägen ut på nätet.

Lars Carlsson

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverigechef Rädda Barnen

  Katarina Mohlin

  kommunikationsdirektör försäkringsbolaget If

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X