Annons

Vuxna sviker unga på nätet

Nyligen uppdagades att en ung flicka våldtagits på skoltoaletten och blir sedan hånad och mobbad på nätet. Ingen vuxen reagerade. En överväldigande majoritet av föräldrar uppger i en undersökning av försäkringsbolaget If att de saknar information för att på ett bra sätt kunna stötta och skydda sina barn på nätet. Men ett pågående projekt mot nätmobbing i svenska skolor visar att varken föräldrar eller lärare är särskilt intresserade av att öka sin kunskap.

Under strecket
Publicerad

Medierådet gick i förra veckan ut med en rapport som granskat 17 svenska ungdomssajter. Det nedslående resultatet visade att var tredje sajt underkänns. Brister handlar främst om säkerhet och möjlighet att anmäla mobbning och liknande.

Rädda Barnen driver med stöd av försäkringsbolaget If ett treårigt projekt i form av en föreläsningsturné på grundskolor runt om i Sverige för att motverka nätmobbning. Projektet riktar sig både till eleverna och till deras lärare och föräldrar och syftar till att förstärka respekten, integriteten och jämställdheten mellan ungdomarna. Det långsiktiga målet är att minska barns och ungdomars risker att utsättas för nätmobbning genom att förändra deras egna attityder och beteenden. Huvudstrategin är att använda lärarna som hävstång för att få i gång en diskussion i skolan. Även föräldrarnas medverkan och engagemang är mycket viktig för att dialogen ska kunna fortsätta i hemmet.

Annons
Annons
Annons