Vuxna ingriper inte mot kränkningar

Skolans personal ingriper inte alltid när elever blir kränkta, trots att de har en lagstadgad plikt att göra det. Ju äldre eleverna blir desto ovanligare blir ingripandena, enligt eleverna själva.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I en enkät gjord av Friends svarade åtta av tio barn i årskurs 3-6 att personalen säger till om de ser att någon behandlas illa. Bland högstadieeleverna uppgav endast hälften att skolpersonalen ingriper.

– Att skolpersonal inte agerar är oroväckande och står i direkt strid mot lagstiftningen. Man har en handlingsplikt, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius om högstadieungdomarnas enkätsvar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons