Annons
X
Annons
X

Vuxencensuren för biofilm slopas

Möjligheten att censurera vuxenfilm avskaffas. Därmed blir all film tillgänglig för den som är 15 år, föreslår en ny översyn av filmgranskningslagen. –Jag tycker att utredaren borde ha infört en vuxengräns på 18 år, säger Dan Kihlström (KD) i riksdagens kulturutskott.

Igår presenterades den översyn av filmgranskningslagen och skyddet för barn och unga mot skadligt medieinnehåll, som regeringen beslutade om för drygt ett år sedan.

Förslagen, som kräver ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen, kan börja gälla 2011. Förändringarna innebär bland annat att:

•Möjligheten att censurera vuxenfilm avskaffas.

Annons
X

•De fyra åldersgränserna på bio – barntillåten, 7 år, 11 år och 15 år – blir kvar. Någon 18-årsgräns införs inte. Även digital bio ska omfattas av åldersgränser.

•Statens biografbyrå och Medierådet läggs ner. En ny myndighet som ska skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan inrättas. Den ska även sätta åldersgränser på filmer för barn under 15 år, beslut som kan överklagas.

•Filmer som inte lämnas in till granskning får automatiskt 15-årsgräns.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  •Föräldrar får ta med barn yngre än ett år på ”barnvagnsbio”, oavsett filmens åldersgräns.

  •Nytt avgiftssystem med minuttaxa för filmgranskning införs.

  –Det nya är att det allmänna aldrig kommer att hindra visning av film. Den nuvarande lagen är en begränsning av mötes- och yttrandefriheten, något som kräver mycket starka skäl, säger utredaren Marianne Eliason.

  Björn Harström, statsvetare vid Stockholms universitet som nyligen har disputerat om den politiska diskussionen kring svensk filmcensur, är inte förvånad över förslaget att slopa censur för vuxenfilm:

  –Det blir lite konstigt om en stat ska ha möjlighet att fortsätta klippa när vi med två knapptryckningar kan se det grövsta på internet.

  Han är dock inte säker på att förslaget blir verklighet.

  –På 60-talet var det väldigt sannolikt att censuren skulle tas bort, men inget hände. Jag skulle inte svära på att de tar bort den, den här gången heller, säger han.

  Statens biografbyrå, som är världens äldsta statliga myndighet för filmcensur, har till uppgift att förhandstitta på all film som ska visas offentligt, stoppa inslag som kan ha ”förråande inverkan” på publiken samt sätta åldersgränser. Biografbyrån granskar även viss porrfilm.

  Chefen för Biografbyrån, Anki Dahlin, välkomnar ett slopande av vuxencensur och tar förslaget om nedläggning med ro.

  –Vi slipper nog porrfilmerna, men annars vill de flesta distributörer ha sina filmer godkända även för unga, så mycket av vår verksamhet lär bli kvar inom den nya myndighet som skapas.

  Kristdemokraterna har tidigare stött fortsatt filmcensur. Dan Kihlström (KD), ledamot i riksdagens kulturutskott, kan nu acceptera att den avskaffas.

  –Men jag tycker att utredaren borde ha passat på att införa ytterligare en åldergräns på bio, en vuxengräns på till exempel 18 år.

  Utredaren Marianne Eliason håller inte med:

  – En 18-årsgräns skulle inte fylla någon funktion, eftersom så få ingripanden görs, säger hon.

  Nu ska utredningen ut på remiss. En av dem som då får lämna synpunkter är Karin Engberg hos Barnombudsmannen:

  – Eftersom förbud fungerar allt sämre, tror vi på tydliga åldersgränser som en rekommendation till föräldrar, säger hon.

  Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ville igår inte kommentera utredningen, med hänvisning till att hon inte läst den än.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X