Vuxencensuren för biofilm slopas

Möjligheten att censurera vuxenfilm avskaffas. Därmed blir all film tillgänglig för den som är 15 år, föreslår en ny översyn av filmgranskningslagen. –Jag tycker att utredaren borde ha infört en vuxengräns på 18 år, säger Dan Kihlström (KD) i riksdagens kulturutskott.

Under strecket
Publicerad
Annons

Igår presenterades den översyn av filmgranskningslagen och skyddet för barn och unga mot skadligt medieinnehåll, som regeringen beslutade om för drygt ett år sedan.

Förslagen, som kräver ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen, kan börja gälla 2011. Förändringarna innebär bland annat att:

Annons
Annons
Annons