Annons
X
Annons
X
Rådgivningsfällan

Vreden mot rådgivarna: ”Då började mitt helvete”

”Fonden sjönk som en sten”, skriver en läsare. ”Då började mitt helvete”, skriver en annan. Reaktionerna har varit starka på SvD Näringslivs artikelserie Rådgivningsfällan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Yngve Christenson menar att han och hans fru blivit utsatta för vårdslös rådgivning.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2

Bild 1 av 11

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många läsare har hört av sig och berättat om värdelösa investeringar och stora förluster – efter att ha följt rådgivarnas tips. SvD Näringsliv har samlat ett urval av mejlen som strömmat in till redaktionen.

Mejlen är i flera fall kortade av utrymmesskäl.

Yngve Christenson menar att han och hans fru blivit utsatta för vårdslös rådgivning. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 2 av 11

100 000 kronor i bara avgifter

”Jag anlitade företaget Bandling & Partner för att investera pengar som jag hade fått över vid en bostadsförsäljning.

Min önskan var att placera pengarna med låg risk. Ett annat krav jag hade var att jag skulle kunna komma åt pengarna när som helst efter två år.

Jag har förlorat över 100 000 kronor i bara avgifter.

Han placerade pengarna i en kapitalförsäkring i Royal Skandia som har bytt namn till Old Mutual. Placeringen hamnade på Isle of Man. Placeringen var bland annat en så kallad strukturerad hävstångsplacering. Det skulle inte vara något som helst problem att ta ut pengarna, bara en smärre avgift.

Tji fick jag!

Avgifterna för att ta ut pengarna är helt enorma. Jag har förlorat över 100 000 kronor i bara avgifter.

Jag har bråkat med Bandling & Partner men de hävdar bara att eftersom jag skrivit på så finns det inget att göra. I de papper jag skrev på så stod det att Old Mutual tar en årlig avgift samt avgift vid avslut (inga summor nämndes). Rådgivaren sa då att det bara var smärre avgifter.”

Anonym

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 3 av 11

Investerade 500 000 kronor – fick ut 60 000 kronor

”Min man och jag gick in i ett samarbete med Exceed 2010. Vi startade i oktober 2010 två olika placeringar. Totalt 500 000 kronor investerades.

Under våren 2012 kallades vi till Exceed för att, bråttom, bråttom, sälja av den ena placeringen på 300 000 kronor. Då var förlusten cirka 55 000 kronor. Kvarvarande medel bestämde vi skulle placeras i skogsbolaget Stora räntenånting.

Papper för omplaceringen kom, men då stod det Stena – inte Stora, som vi bestämt. Det kändes inte seriöst, så vi sa nej tack och placeringen gick tillbaka. Vi tog hem förlusten.

Jag tänkte rädda det som räddas kunde. Men det fanns ingen att få kontakt med.

Den placering vi hade kvar började under 2014 kännas mer och mer skakig. I oktober började jag ringa till Exceed för att jag ville sälja. Då stod marknadsvärdet i cirka 150 000 kronor. Jag tänkte rädda det som räddas kunde. Men det fanns ingen att få kontakt med. Först i mitten av december 2014 fick jag till slut en telefonkontakt.

Jag meddelade vårt beslut att sälja, men det gick inte att övertyga rådgivaren. Då hade marknadsvärdet sjunkit till cirka 100 000 kronor. Jag ville fortfarande sälja, men jag lyckades inte övertyga. Tyvärr. För visst kunde det sjunka ytterligare.

I oktober 2014 löper placeringen ut till ett värde av 60 000 kronor.”

Birgitta

Annons
X
Annons
X
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Bild 4 av 11

”Vi har blivit utsatta för vårdslös rådgivning”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

”Min hustru och jag har blivit utsatta för vårdslös rådgivning av Cerberus, enligt vårt sätt att se på saken.

Man sålde på oss produkter med hög risk, trots att vi inte hade kunskap eller erfarenhet av värdepappersmarknaden och finansiella instrument.

Våra förluster, inklusive kostnader, har för min fru uppgått till 35 244 kronor på investerade 175 000 kronor och för mig till 25 385 kronor på investerade 100 000 kronor under en fyra års-period. För oss är det mycket pengar.

Jag har kontaktat Cerberus klagomålsansvarige som anser att rådgivarna inte har handlat vårdslöst.

Vi anser oss vara normalt intelligenta medborgare, som med facit i hand borde ha varit mera kritiska. Men vi föll för alla vackra ord om trygghet och rejäl avkastning.”

Yngve Christenson

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 5 av 11

"Fonden sjönk som en sten"

”Jag vill gärna berätta om mina erfarenheter av Nordeas rådgivning. Jag hade sparat underhållspengar varje månad på bankkonto åt min son i nio år. Varje gång jag råkade få en särskild kvinnlig rådgivare ville hon att jag skulle byta kontot till en Nordeafond. I mars 2000 slog jag till. Sen kom raset. Fonden sjönk som en sten. Efter det lärde jag mig att alltid tänka själv. Inte lita på banken. De vill inte kundens bästa.”

Anonym

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 6 av 11

”Meningslös och riskabel rådgivning”

”Mina erfarenheter av finansiell rådgivning är inte särskilt upplyftande.

Sammantaget har rådgivningen varit meningslös och riskabel. Tre exempel på slarvigt eller oetiskt beteende på lika många försök. Nu kommer jag inte att träffa någon finansiell rådgivare mer. En normalbegåvad och intresserad person kan skaffa sig tillräckliga kunskaper för att sköta sitt sparande själv. Det är synd om dem som mer eller mindre blivit lurade.”

Besviken rådgivningskund

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 7 av 11

”Då började mitt helvete”

”Jag var med om ett liknade fall för cirka tio år sedan då jag blev kontaktad av ett företag som på den tiden hette Eonum finans.

Till slut gick jag med på ett möte och där började mitt helvete med denna firma.

Jag gick med på en pensionslösning med pengar placerade i utlandet som efter flera år inte har gått upp något. Jag tröttnade på detta upplägg och tog ut pengarna med stor förlust och efter att ha betalat höga avgifter.

Likaså blev jag övertalad att köpa in mig i ett bolag som placerade i fastigheter i Polen och Estland med mera. Detta blev så gått som totalt värdelöst efter några år. Jag har fortfarande kvar någon andel men den är visst nära noll nu.

Man känner ju sig väldigt svag och lurad och vet inte vad man skall göra, utan bara betalar och mår psykiskt dåligt.

Jag blev också övertalad att teckna en slags pensionsförsäkring som jag fortfarande är tvungen att betala in ett visst belopp lite då och då på annars så förfaller allt och hela mitt sparande försvinner? Jag har från denna försäkring lyckats ta ut en stor del av mitt inbetalade kapital, till så klart kraftiga avgifter. Denna försäkring gick bara minus under de åren som jag hade den, trots att hela världens börsen under denna tid bara gick upp.

Självklart har ju detta bolag bytt namn och ändrat på massa saker sedan dess, och heter i dag Investerum AB.

Man känner ju sig väldigt svag och lurad och vet inte vad man skall göra, utan bara betalar och mår psykiskt dåligt. Jag vågar inte tänka på hur min pension skulle kunna ha blivit om jag inte hade träffat på dessa typer.”

Thomas

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 8 av 11

Förlorade 200 000 kronor

”Jag blev kontaktad av Exceed i Helsingborg i December 2010 för rådgivning.

Vid vårt första möte kom frågan upp vad jag hade för förväntningar på deras rådgivning och jag svarade att jag inte var beredd att förlora något av mina sparade pengar. Jag önskade endast att jag skulle få ut mer än vad bankräntan gav.

Jag fick då erbjudande att sätta pengarna i en ’’kapitalförsäkring med återbetalningsskydd’’ i Danmarks största kapitalförsäkringsbolag Danica. Jag kunde räkna med en avkastning på mellan 8 och 10 procent på mitt kapital per år om jag lät pengarna vara där i fem år.

Jag fortsatte vid våra återkommande träffar att ifrågasätta värdeminskningen men fick alltid svar att inte känna någon oro.

Jag fick även information om att asiatisk konsumtion var en säker marknad. Även detta var förenat med en ''försumbar’’ risk med säker avkastning.

Jag litade på de uppgifter och garantier som jag fick och förde över 500 000 kronor.

Vi träffades igen efter cirka sex månader och då var värdet 465 000 kronor och jag undrade vad som hade inträffat och fick besked att ’’jag kan sitta lugnt i båten” medan det som var minus skulle bli plus vid inlösningen om fyra och ett halvt år.

Jag fortsatte vid våra återkommande träffar att ifrågasätta värdeminskningen men fick alltid svar att inte känna någon oro.

Jag fick tid till 18 januari 2016. Då visar det sig att av min kapitalförsäkring som ska lösas in i mars 2016 finns det endast 306 898 kronor kvar.

De visar då en riskanalys som skrivits i samband med att försäkringen tecknades för fem år sedan där det står ’’Stor Risk’’. Det är första gången jag ser detta papper och på dess högra hörn längst ner finns det en rad med texten: Kundens underskrift / Datum.. Där skulle mitt namn ha varit skrivet som ett godkännande av riskanalysen.

Jag har överklagat till Exceed och de har mottagit mitt krav, men de säger att de inte har gjort något fel i sin ’’rådgivning’’.

Bolaget medger att ”de mellersta sidorna” saknar signatur och skriver vidare att det inte är något som ”bolaget eller dess rådgivare är tvungen att inhämta från er som kund för att rådgivningen ska vara giltig”. Men rådgivningsdokumentation ska kopieras och kopia ska överlämnas till mig som kund, enligt Konsumenternas Bank och Finansbyrå, som jag har varit i kontakt med.”

Sjuksköterska

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 9 av 11

Kalla säljare vid dess rätta namn

”Det första och viktigaste temat borde vara att kraftfullt verka för att titeln ”rådgivare” bara får användas för personer som ger helt oberoende råd, och inte har några som helst kopplingar till ett visst företags fonder, och inte får någon som helst form av kick-back från fondförvaltare. Alla andra bör heta ”säljare”.

Ordets makt över tanken är stor när mottagarna är okunniga. Om Finansinspektionen fastställde att säljare ska kallas just säljare är jag övertygad om att många sparare skulle bli mer kritiska och därmed mindre lättlurade. Jag föreställer mig att en säljare anställd av Volvo Personvagnar aldrig skulle kunna titulera sig bilrådgivare, så varför Finansinspektionen tillåter motsvarande titlar är en gåta.”

Anders

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 10 av 11

Förbjud fonderna att ta avgifter

”Jag anser att en mycket enkel åtgärd är att förbjuda fonderna att ta avgifter direkt eller indirekt ur fondförmögenheten. Fonderna ska enbart kunna få betalt genom att till exempel månatligen fakturera spararna sina avgifter.

Betalning kan sedan ske genom att spararna antingen betalar själva eller vid varje tillfälle godkänner att beloppet tas ur sparkapitalet. Detta ska gälla allt, generella fondavgifter och courtage med mera, så fondbolagen inte slickar i sig spararnas pengar utan att det syns.

Totalt transparent alltså. Detta skulle skapa självsanering!”

Göran Holmberg

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 11 av 11

De förminskade mitt lilla sparkapital

”Tack för dagens granskning, avslöjande och upplysande. Om jag haft tillgång till den 2012 hade jag inte låtit Cerberus Investeringsrådgivning förvalta (= förminska) mitt lilla sparkapital.”

Kjell

Vill du förbättra din pension? Missa inte SvD:s nya pensionsserie:

Annons
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X