Volvos Ainaxplan godkändes av EU

EU-kommissionen har sagt ja till Volvos planer på att dela ut sitt innehav av A-aktier i Scania till sina ägare via ett börsnoterat holdingbolag, Ainax. Enlig kommissionens talesman Tilman Leuder accepterar kommissionen Ainaxlösningen förutsatt att Ainax får en från Volvo oberoende styrelse.

Under strecket
Publicerad
Annons

Därmed har Volvos styrelse åtminstone en helt färdig lösning på Scaniaproblemet som kan läggas fram inför bolagsstämman på fredag.
Det andra alternativet, en försäljning av hela innehavet till en industriell eller institutionell köpare, kvarstår i ytterligare två dygn.
Det hetaste spåret när det gäller en försäljning av aktierna är svenskt; Ett konsortium med Investor som största ägare tar över Volvos aktier och de aktierna läggs till Investors 15,3 procentiga röstetal, vilket gör att Scania fortfarande är i svenska händer.
Det som talar för en sådan lösning är delas att den har ett brett stöd i svenskt näringsliv, inklusive Aktiespararna, och att den måste vara den bästa lösningen ur Volvos synvinkel.

Problemet är, som alltid, priset. Volvo hävdar att den sammanhållna posten har ett värde i sig, en maktpremie borde med andra ord utgå, medan Investorkonsortiet, naturligtvis, hävdar att priset redan satts av marknaden. Idag utgår ingen maktpremie på Scanias A-aktier.
Mycket talar därför för att det just
nu, dagarna före Volvos bolagsstämma på fredag, när Leif Johansson måste presentera ett förslag som stämman ska kunna besluta om, pågår ett utomordentligt intensivt spel om Scanias framtida ägande. Ingen bör därför bli förvånad om det ändå kommer att presenteras ett alternativ till Ainax på bolagsstämman på fredag.
Ainaxalternativet, som Volvo presenterade i samband med sin bokslutsrapport, måste ur de flesta synvinklar anses vara en nödlösning. Den främsta är att Volvo AB inte får något tillbaka på sin satsning på att ta över Scania. En annan, vilken bland andra Aktiespararna pekat på i ett uttalande, är att Renault via sitt 20 procentiga ägande i Ainax skulle få ett indirekt ägarinflytande i Scania.
Ur Volvos och Renaults synvinkel är Ainaxalternativet en chansning eftersom det innebär att Scanias ägande förblir oklart och det ger möjlighet för en oönskad köpare att skaffa inflytande över Scania. Renaults roll i Ainax kan också vara ett så kallade giftpiller som håller eventuella spekulanter borta om
Ainaxaktien noteras på aktiemarknaden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons