Annons

Ruth Lötmarker:Voltaire var den förste intellektuelle

I Frankrike har arvet efter Voltaire förvaltats av den spirituella konversationens superkändisar. Alain Minc rotar i intellektualismens historia och finner ett vimmel av namn, övertygelser och lärda bråk.

Uppdaterad
Publicerad

En fransk produkt, inte ämnad för export, är den spirituella konversationen. Den uppstod på 1700-talet i kultiverade damers salonger, där författare, skribenter och filosofer flockades för att utbyta tankar, presentera sina verk men framför allt för att visa upp sin talang i denna nya konstart, konversationen.

I sin senaste bok, Une histoire politique des intellectuels (Grasset, 411 s) tar ekonomen och essäisten Alain Minc 1700-talets salonger som utgångspunkt för sin framställning. Han är medveten om att termen ”intellektuell” kom i bruk först i samband med Dreyfusaffären i sent 1800-tal men han menar att fenomenet som sådant daterar sig från mitten av 1700-talet. Voltaire, Rousseau och Diderot kan jämföras med dagens intellektuella. De skapade opinion och i kraft av denna vågade de göra sin mening gällande gentemot tidens makthavare, kungen, aristokratin och kyrkan. Denna maktbalans varade ett halvsekel till dess den brutalt bröts av revolutionen 1789. Salongerna stängdes och tiden var inte gynnsam för upphöjd konversation.

Annons
Annons
Annons