Viveca Bandler skapade Stadsteaterns själ

Under strecket
Publicerad
Annons

Vivica Bandler är död, 87 år gammal, och därmed en av våra stora nordister. Den nordiska gemenskapen och samarbetet låg Vivica mycket varmt om hjärtat, ja – mer än så, hon var förvissad om att det konstnärliga och politiska utbytet mellan länder var av stor vikt, rent av nödvändigt, för att undgå trångsynt nationalism. I dag när Norges folk valt att stå utanför EU, Danmark har en barsk invandringspolitik och Finland experimenterar med sin alkoholpolitik är den nordiska gemenskapen svag och en nordisk identitet mycket vag.
Vivica Bandler var sträng och målmedveten som teaterchef på Lillan, Helsingfors och Stockholms stadsteater – på gamla dagar blev hon dock allt mer av en modersgestalt, som med eftertänksam långsamhet och amper humor gav en speciell ton åt varje samtal. En dag 1990, när hon blivit chef för festivalen Tammerfors teatersommar slog hon en signal: ”Hör du, jag tycker du ska komma hit och titta”. Och så blev det.

Tammerfors teatersommar blev under några år den plattform där hon kom att utveckla sin nordistiska ideologi, gästspel från samtliga nordiska länder blandades med finska och finlandssvenska uppsättningar. Festivalen blev en nordistisk verkstad där kontakter kom att knytas trots den egentliga olikhet som skiljer den finska teatern, med ett starkt drag av nationalism och mycket direkt arbetarteater, och den övriga nordiska teatern som förvaltar sitt arv av fransk, borgerlig och guldförgylld tittskåpsteater.
Vivica Bandler var en storartad och stark teaterpersonlighet. Hon la en grund av nära publikkontakt och folkteater på Stockholms stadsteater som teaterchefer vårdat sedan dess – också Benny Fredriksson. Det existerar en ton, en publiktillvändhet på stadsteatern genom dess skådespelarkår. En frisk bandlersk vind drar ännu genom den svenska hovteatertraditionen. Ingen avgrund skiljer scen och salong. Vid sidan av den självklart samhällssamtida publikkontakten kom hon att introducera modern dramatik och bjöd in Suzanne Osten att starta Unga Klara – och ett av de viktigaste konstnärliga uttryck som svensk teater frambringat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons