Annons
X
Annons
X

”Vittnen är nyckeln i kampen mot brotten”

Södertälje har framgångsrikt bekämpat kriminaliteten. Arbetet skapade en vändning och kan fungera som en ­förebild i diskussionen kring hur våld och brott ska kunna stoppas, skriver Staffan Norberg (V), kommunalråd i Södertälje.

(uppdaterad)
Debatten om kriminalitet
Polisens arbete måste kombineras med sociala insatser för att komma åt kriminaliteten. Det är Södertälje ett bra exempel på, skriver artikel­författaren.
Polisens arbete måste kombineras med sociala insatser för att komma åt kriminaliteten. Det är Södertälje ett bra exempel på, skriver artikel­författaren. Foto: Thomas Johansson/TT

DEBATT | KRIMINALITET

Mord, våld och en bilbränder som hemsöker storstadsområdena måste få ett stopp. Vanliga, heder­liga människor drabbas. Vem vill bo i ett område där bilar brinner, gäng mördar och våld eskalerar? Att alla vi som slår vakt om det goda samhället blir förbannade är självklart.

Södertälje befann sig i denna situation för några år sedan då samhället i form av polis, kommun, åklagare nådde en punkt där vi insåg att något ­måste göras för att ta steg i annan riktning. Här startades en rad samordnade aktiviteter som i dag lett till förändring.

Det goda samhället måste nu säga ifrån på samma sätt som när den grova organiserade brottsligheten i Södertälje tämjdes i den unika så kallade ”Tore 2–
insatsen”. Genom insatsen minskade nästan alla ­typer av brott kraftigt. Människor började våga ­vittna mot utpressare och den ekonomiska brottslighet som ofta är den grundläggande drivkraften. Här har fram till oktober 2016 sammanlagt 105 personer och 166 års fängelse utdömts för olika former av brottslighet – oftast ekonomisk. Intensiva polisinsatser jagade pengaflödena och kommunen satsade stort på sociala insatser och fritidsaktiviteter som fokuserar på de, trots allt, ganska få unga på väg in i kriminalitet och gäng. Detta ledde till en kraftig nedgång i alla typer av brott – även så ­kallade mängdbrott som småstölder och tjuveri som drabbar mig och dig och alla andra. Men allt förutsätter att människor har modet att våga vittna och berätta. Det är nyckeln till att det goda samhället vinner och vittnena är de verkliga hjältarna.

Annons
X

Anledningar, urskuldanden och bortförkla­ringar till kriminaliteten är exempelvis försäkringsbedrägerier och allmän tristess, för milda straff, för få poli­ser, dålig uppfostran, ekonomiskt armod och en allmän känsla av utanförskap. En kultur som inte skiljer på mitt och ditt. Säkert handlar det om en mix av detta. De allra flesta som befinner sig i ett utanförskap väljer emellertid ändå inte den kriminella banan. Vi utgår från att det nu handlar om unga, arga män som satt egna gränser och lagar och en vuxenvärld som inte mäktar med att säga ifrån.

Fler poliser är inte den enkla lösningen då det handlar om att förändra ungas värderingar och föreställningsvärld om hur ett rättssamhälle ska fungera. På väldigt många mindre orter där det inte funnits ­polis på många år brinner inga bilar och där finns inga gäng som mördar eller utövar grovt våld. Det beror snarare på att det goda samhällets värderingar ­dominerar. Vuxenvärlden i stort har ett ansvar. Både lagföring och straff behöver skärpas och övervakningen av brottsutsatta platser förbättras. Vi vet att effektiv kameraövervakning fungerar avskräckande och underlättar utredande av brott. Integritetsaspekten är viktig men bör ofta väga lättare än trygghetsbehovet.

Det finns tre huvudspår som är viktigare än annat:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Den som har modet att vittna är en förutsättning för att få stopp på de mest aktiva kriminella.

  • Polisinsatser mot ekonomiska transaktioner på olika nivåer, som utgör drivkraften i all grov organiserad brottslighet och påverkar hela skalan av brott.

  • Den myndighetssamverkan som använder ”soci­ala insatsgrupper” som fokuserar på de ganska få unga som visar tecken att välja en kriminell karriär är en framgångsrik väg.

  Därutöver är skärpning av vapenlagar och straff för detta något som riksdagen bör överväga.

  Viktigast just nu är att ta lärdom av bland annat den myndighetssamverkan som Tore 2-insatsen använde sig av. Ska spiralen brytas så anser jag att den framgångsrika satsningen på sociala insatsgrupper som gjorts kraftigt måste förstärkas och fler unga i riskzonen involveras. Även staten – inte bara kommuner – måste vara med och finansiera denna ökade satsning. Den har varit mycket framgångsrik och sannolikt nyckeln till att Södertälje under flera år haft och har en betydligt gynnsammare utveckling än flera av de platser där våldet härjar i delar av Stockholms län, Malmö och Göteborg. Bygg vidare på de erfarenheterna och återupprätta det som präglade Tore 2-insatsen och som nu sprids vidare genom exempelvis projekt ”Mareld” i Stockholm.

  Räkna inte med några snabba segrar för det goda samhället utan en lång och svår process. Polis­myndighetens gigantiska omorganisation och centralisering verkar så här långt inte ha förändrat ­något i positiv riktning – snarare tvärtom.

  Staffan Norberg (V)

  kommunalråd Södertälje

  Staffan Norberg Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X

  Polisens arbete måste kombineras med sociala insatser för att komma åt kriminaliteten. Det är Södertälje ett bra exempel på, skriver artikel­författaren.

  Foto: Thomas Johansson/TT Bild 1 av 2

  Staffan Norberg

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X