Ola Sigurdson:Vitsen med humor är svår att fånga

Rent fysiologiskt är det välgörande att skratta, men vari ligger det roliga? En sak är klar: den som studerar humorns tre huvudteorier – dominansteorin, frigörelseteorin och inkongruensteorin – har lätt att hålla sig för skratt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

När är det roligt? Frågan kan te sig omöjlig eller möjligen litet lätt neurotisk, osäker på att kunna hänga med i svängarna eller veta säkert om det är på sin plats att skratta eller inte.

Under gymnasietiden hyste en god vän och jag det storstilade projektet att skriva en guidebok för de med självupplevd brist på sinne för humor. Boken skulle heta ”När det är roligt” och här skulle man kunna hitta information om när det är roligt om man alltså inte kunde känna på sig detta själv. Den underliggande tanken var att det inte går att säkert slå fast när det är roligt och att själva tanken på en sådan guidebok därför tedde sig komisk.

Annons
Annons
Annons