Vitryggig hackspett finns snart inte kvar

Sverige har EU-rättslig skyldighet att bevara den vitryggiga hackspetten. Men som det ser ut i dag klarar Sverige inte detta. Nu finns bara ett sista par kvar i landet, skriver Karin Åström och Kristoffer Stighäll, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad
Den vitryggiga hackspetten fanns för hundra år sedan spridd över stora delar av landet. Trots Naturskyddsföreningens omfattande uppfödning och utplantering av ungar finns i dag ett enda, ett sista, par i landet, skriver artikelförfattarna.

Den vitryggiga hackspetten fanns för hundra år sedan spridd över stora delar av landet. Trots Naturskyddsföreningens omfattande uppfödning och utplantering av ungar finns i dag ett enda, ett sista, par i landet, skriver artikelförfattarna.

Foto: ESBJÖRN NORDLUND
Annons

På 1980-talet utrotades mellanspettarna ifrån Sverige. De levde i nu försvunna lövskogar i södra Sverige. 2013 fanns ett enda häckande par vitryggig hackspett kvar i landet, ett par där honan är utplanterad från vår uppfödning. Ändå rapporterar myndigheter och skogsnäring att situationen i skogen blivit bättre med mer lövträd och död ved, just det som vitryggen behöver. Varför blir det då inte bättre för vitryggen?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons