Vitec förbättrar resultatet

Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 25,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (18,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:86 kronor (0:65).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 170 miljoner kronor (142).

Rörelsemarginalen uppgick till 17 procent (16).

Annons
Annons
Annons