Recension

Litteraturens arbetare. En vänbok till Per-Olof MattssonVital och kritisk arbetarlitteratur

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Akademiska vänböcker brukar i första hand vara för internt bruk. Kolleger skriver mer eller mindre personligt om festföremålet och dennes forskningsintressen. Men det finns undantag som pekar ut mot en större läsekrets och ”Litteraturens arbetare” är definitivt ett av dem. Den hyllade kollegan är i det här fallet Per-Olof Mattsson, som är lärare och forskare vid Stockholms universitet, och vars forskargärning sträcker sig från avhandlingen om Rudolf Värnlund (”Amor fati”, 1989) till omfattande bibliografier över Eyvind Johnson och Hjalmar Bergman.

Titeln ”Litteraturens arbetare” skall tolkas både bokstavligt och metaforiskt. I artiklarna får vi stifta bekantskap med alla de arbetare som får litteraturen att skrivas och läsas: författare, förläggare, kritiker, pedagoger och många andra. Men här finns också ett särskilt fokus på det man i bred bemärkelse kan kalla arbetarlitteratur, det vill säga litteratur skriven av, för och/eller om arbetare. I några avslutande dikter av Jonas Ellerström tänjs titelns bildliga innebörd till bristningsgränsen på ett både avväpnande och milt provokativt sätt: de handlar om fåglar, som väl inte på något enkelt sätt kan sägas förmedla proletära intressen, men som tveklöst hör till litteraturens trägnaste arbetare. Antalet dikter med fåglar i symboliska huvudroller är ju oräkneliga.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons