Annons
X
Annons
X

Visumtvång behövs för att stoppa tiggare

Sverigedemokraterna vill stoppa tiggeriet, och har ett åtgärdsprogram för hur det ska gå till. Bland annat ska tiggeri bland utländska medborgare förbjudas, och tvång på visum införas för de länder varifrån de flesta tiggarna kommer. Det skriver SD-politikerna Kent Ekeroth och Mia Danielsson.

BRÄNNPUNKT | TIGGARE

Eftersom polisen tyvärr inte har den närvaro som krävs på gator och torg anser vi att det bör utredas hur ordningsvakter ska kunna förordnas av polisen att få identifiera personer och utdela ordningsbot.
Kent Ekeroth och Mia Danielsson

Tiggeriproblematiken är stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta tiggare ockuperar privat mark och förstör för näringsidkare och våra parker, där barn leker, används inte sällan som toaletter. Det är inte acceptabelt.

Dels är lagarna bristfälliga på flera områden men framförallt är det ett problem att de lagar och regler som finns inte efterföljs. Ytterligare problematiskt är det att det inte heller leder till några konsekvenser när befintliga lagar åsidosätts. Det handlar alltså även om ett problem inom polisen, som trots relativt stora resurstillskott på senare år ändå inte förmår att ha tillräckligt med poliser på våra gator och torg. Detta har Sverigedemokraterna tidigare uppmärksammat i bland annat kampanjen ”Inga fler papperspoliser”.

Annons
X

Utöver detta finns det även ett ledningsproblem där man måhända oroar sig för tänkbara mediala reaktioner ifall man faktiskt skulle se till att lagarna upprätthålls. Det bottnar självfallet också i en politisk ovilja från de sju partierna i riksdagen som vill underlätta för EU-tiggarna snarare än att ta tag i problemen.

Sverigedemokraterna är det enda parti som tar detta på allvar. Vi vill göra det omöjligt att resa hit, utnyttja vår öppenhet för att tigga och bygga upp slumområden mitt i våra vackra städer. Här redogör vi för ett åtgärdspaket både lokalt och nationellt mot det hitresta tiggeriet:

• Inför visumtvång. Gör vi detta för de länder som EU-migranterna primärt kommer från löser vi de flesta problemen med de EU-migranter som kommer hit för att tigga. Då kommer de inte in i landet i första taget.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Förbjud tiggeri för utländska medborgare. I de fall där den som har för avsikt att tigga redan befinner sig i landet, eller om ovanstående punkt inte är införd, behöver vi ge rättsväsendet befogenheter att åtgärda tiggandet och kunna utvisa de som tigger. Detta minskar eller tar helt bort problemet förutsatt att utvisningarna sker och prioriteras.

  • Dra in stöd till EU-migranter, inför utökade LOV-områden och anställ egna ordningsvakter. Flera kommuner har, på grund av brist på poliser på gator och torg, genom lagen om ordningsvakter (LOV) infört utökade LOV-områden där ordningsvakter får användas. Sverigedemokraterna menar att kommuner som har problem med EU-migranter ska utnyttja denna möjlighet och om möjligt anställa egna ordningsvakter som kan fylla vissa luckor som polisen tyvärr lämnat efter. Satsningar på EU-migranter för skattepengar ska dras in.

  • Utökade befogenheter för ordningsvakter. Idag kan ordningsvakter inte kräva identifikation eller utdela ordningsböter. Eftersom polisen tyvärr inte har den närvaro som krävs på gator och torg anser vi att det bör utredas hur ordningsvakter ska kunna förordnas av polisen att få identifiera personer och utdela ordningsbot inom LOV-områden. Det bör även utredas en lagändring som gör att polisen kan delegera rätten att avhysa till ordningsvakter.

  • Förenkla reglerna för avhysning. Det första problemet är att polisen inte omedelbart ingriper så snart tiggarligorna slår upp sina ”kåkstäder”, trots att det inte är tillåtet att campa var som helst eller under en längre tid.

  När inte det sker omedelbart räknas det snart som att EU-migranterna ”tagit marken i besittning” och då krävs det att Kronofogden blir inblandad. Men för att Kronofogden ska avhysa dem tvingas markägaren att dokumentera deras boende. Dessutom måste markägaren identifiera de boende och för att göra detta ber man om polisens hjälp, vilket ofta tar lång tid. Hela denna process är långdragen, ineffektiv och leder till att EU-migranterna ges tid att skräpa ner och ockupera allmänna områden. Dessutom måste hela processen upprepas om lägren bara flyttas några meter.

  Vi föreslår därför att Kronofogden inte ska ha med dessa frågor att göra, att någon så kallad ”besittningsrätt” inte ska föreligga i dessa fall samt att polisen när som helst ska kunna avlägsna boendes i illegala kåkstäder utan något specifikt krav på identifikation eller dokumentation.

  • Utnyttja de lokala ordningsföreskrifterna. I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter står det exempelvis att: ”tillstånd krävs för insamling av pengar” samt ”Camping får inte ske på offentlig plats”. Enligt föreskrifterna döms också de som bryter mot föreskrifterna till penningböter enligt ordningslagen. Genom att kräva att ordningsreglerna efterföljs samt även införa nya sådana vid behov kan man ge polis eller ordningsvakter ytterligare stöd för att stävja tiggeriproblematiken.

  • Prioritera tiggeriproblemet och stärk polisnärvaron på gator och torg. En stor del av problematiken som beskrivits här beror på polisens bristande närvaro på gator och torg. Skulle detta förbättras samtidigt som tiggeriproblematiken prioriteras skulle mycket vara vunnet.

  KENT EKEROTH (SD)

  rättspolitisk talesperson och ledamot i Justitieutskottet
  Sverigedemokraterna

  MIA DANIELSSON (SD)

  gruppledare Stockholm

  Fler debattartiklar om romer:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X