Annons

Visstidsanställningar ger unga chansen

För unga som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden kan en visstidsanställning vara vägen till egen försörjning och etablering. Med hårdare regler för visstidsanställningar höjs tröskeln än mer, skriver Eva Östling, Visita, och Katarina Novák, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Under strecket
Publicerad

Ny arbetslöshetsstatisk från SCB visar på en återhämtning på arbetsmarknaden. Men den positiva utvecklingen riskerar att brytas av krav på ökade begränsningar av visstidsanställningar. Det visar undersökningar bland våra företag inom besöksnäringen och inom de gröna näringarna. Unga, glesbygden och kommuner med säsongsbetonad verksamhet drabbas hårdast av färre arbetstillfällen.

Inför valet nästa år sätter de politiska partierna ambitiösa mål när det gäller att få ner arbetslösheten, såväl för unga som för hela arbetsmarknaden. Sverige ska med de löften som ställs ut till exempel nå Europas lägsta arbetslöshet. Men om vi ska nå dessa mål måste bekämpningen av arbetslösheten vara vägledande för alla beslut, så att de som i dag står utanför arbetsmarknaden får en chans att bidra.

Annons
Annons
Annons