Annons
X
Annons
X

Visst skulle S ha tid med mer öppenhet

Det finns möjlighet att välja en mer öppen process än den som S-ledningen nu tycks förorda. Under några veckor framöver skulle flera kandidater kunna presentera sin politik och på ett mer öppet sätt profilera sig. Detta skulle kunna bredda ledarskapet, skriver S-debattörerna Peter Högberg, Eric Sundström och Sandro Wennberg.

Peter Högberg, Eric Sundström och Sandro Wennberg.
Peter Högberg, Eric Sundström och Sandro Wennberg. Foto: PRIVAT

BRÄNNPUNKT | S-KRISEN

Inför fredagens möte med Socialdemokraternas partistyrelse väntas partiets verkställande utskott, VU, att föreslå en person som ska efterträda Håkan Juholt. Processen att vaska fram en partiledare inom S har präglats av en lång rad hemliga möten mellan partidistrikten och i partiets yttersta ledning. Och precis som förra gången, när en efterträdare till Mona Sahlin skulle utses, cirkulerar ett antal namn. Rykten går och uppgifter läcks.

Detta är inte bilden av ett modernt parti. Det är bilden av ett parti med ett alldeles för gott självförtroende men med alltför dålig självkänsla. Det är bilden av ett parti som inte ser djupet i sin egen kris.

Ett av Socialdemokraternas stora problem är i nuläget inte att partiet tillfälligt saknar en partiledare. Utan att partiet inte längre uppfattas som det parti som diskuterar framtidens lösningar på dagsaktuella samhällsproblem. Och partiapparaten och de interna beslutsprocesserna vittnar om allt annat än en modern folkrörelse.

Annons
X

De senaste månadernas diskussioner om och mediala bevakning av Socialdemokraterna tyder på att det fortfarande finns ett stort intresse för partiet. Men det intresset kan mycket väl komma att sjunka.

Mot den bakgrunden är det bra att Carin Jämtin har uttalat att hon vill att Socialdemokraterna ska bli Sveriges mest ödmjuka, nyfikna och öppna parti. Nu har partiet ett utmärkt tillfälle att ta de första stegen för att nå det målet.

Tyvärr har de allra flesta partimedlemmar i dagsläget inte någon som helst insyn i de processer som omgärdar det hemliga pusslet som läggs mellan partiets distrikt i arbetet med att hitta en efterträdare till Håkan Juholt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Istället har en liten krets personer diskuterat hur processen att utse Juholts efterträdare ska gå till. Enkelt uttryckt har det diskuterats två alternativ för att utse efterträdare till Håkan Juholt:

  • En quick fix. En mycket snabb process som avslutas med fredagens partistyrelsemöte. En linje som tycks ha stöd i partiets verkställande utskott, VU, som presenterar ett namn som partistyrelsen väljer eller förkastar. Eventuellt presenteras personen som en övergångslösning till kongressen 2013. Fördelen är att partiet snabbt kan lösa ledarkrisen, men det löser på intet sätt den mer djupgående krisen som är både politisk och organisatorisk.

  • Långbänken. En utdragen process där en tillförordnad partiledare, eventuellt Carin Jämtin, sitter som ett slags interimordförande fram till kongressen 2013, men som inte ges något mandat att genomföra några stora förändringar i varken politik eller partiorganisation. Fördelen är att det gör valet av partiledare 2013 mer reellt, men riskerar att förlama partiet fram till dess. Dessutom kommer det att resas krav att den tillfällige ledaren trots allt ska vara statsministerkandidat. Med resultatet att partiet inte har rört sig en millimeter när kongressen 2013 närmar sig.

  Partistyrelsen har nu makten i sina händer. Vi tror att det är fullt möjligt att partistyrelsen på fredagens möte kan välja en tredje väg:

  En öppen process under våren som leder till ett breddat ledarskap. Den processen skulle kunna ta 6-10 veckor. Samtliga organisationsnivåer och enskilda medlemmar ges nomineringsrätt. Inför nomineringsprocessen, som pågår under 3–5 veckor, fastställer den av partistyrelsen utsedda valberedningen några generella kriterier för ledarskapet, utan att låsa urvalet av kandidater allt för mycket. Valberedningen öppnar också upp för ett breddat ledarskap, med en förste och en andre vice ordförande. De som kandiderar ombeds skriva ett enkelt manifest med sakpolitik, alltså inget i stil med ”fred på jorden”, och frågas ut i en webbsänd hearing. Liknande hearings genomförs på ytterligare 4-5 orter.

  Fördelarna med den tredje varianten är flera. Dels så har partiet råd att vänta litegrann – det är mer än två år till valet. En öppen process försvårar felrekryteringar och minskar risken för rykten och läckor så som skedde under Berit Andnors tid som valberedare. Och en sådan process skulle också minimera risken för att partiet väljer en tillfällig lösning som behöver hanteras ännu en gång vid nästa partikongress.

  Med ett breddat ledarskap kan det också vara enklare för kandidater att låta sig nomineras. Priset för ett misslyckande blir inte lika högt om det för dem som kandiderar ges fler möjligheter än själva ordförandeposten. Ett breddat ledarskap kan också göra det möjligt att samla en större bredd av åsikter, och den ledande trion tvingas ta ett större ansvar för partiet som kollektiv.

  Socialdemokraterna befinner sig – för att låna Carin Jämtins ord – i sin djupaste kris någonsin. En reformering av partiets måste påbörjas nu. Att välja ett breddat ledarskap i en öppnare process är ett viktig första steg.

  Det är vår absoluta övertygelse att Socialdemokraterna behövs i dagens och morgondagens Sverige. På samma sätt som partiet drev på för att göra detta land till vad det är – ett land med bred uppslutning kring allas lika värde och en tro på att alla har något att bidra med – på samma sätt kan socialdemokratin bidra till morgondagens Sverige. Med samma värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet, men med helt andra verktyg än för hundra år sedan.

  PETER HÖGBERG

  bloggare och S-politiker i Vimmerby

  ERIC SUNDSTRÖM

  chefredaktör på Dagens Arena

  SANDRO WENNBERG

  S-märkt konsult på pr-byrån Westander

  LÄS OCKSÅ:
  Löfven pekas ut som ny S-ledare

  Annons
  Annons
  X

  Peter Högberg, Eric Sundström och Sandro Wennberg.

  Foto: PRIVAT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X