Annons

Visst ökar vinstuttaget segregationen

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Kristdemokraterna Annika Eclund och Yvonne Andersson (E&A) skriver i en
replik på Brännpunkt den 28 mars att skolval inte leder till segregation och minskad likvärdighet, och att det finns studier som visar att fristående skolor har positiva effekter på svenska elevers studieresultat. Vi i arbetsgruppen Framtidens skola vid Vetenskapsakademien menar att författarna saknar stöd för detta i de underlag de hänvisar till.

Som stöd för att fristående skolor har positiva effekter på elevernas studieresultat hänvisar E&A till två svenska studier. Den ena publicerades av Svenskt Näringsliv år 2010 och där hävdas att elever i fristående skolor har högre betyg och bättre resultat på nationella prov. Där har man dock inte tillräckligt tagit hänsyn till olikheterna i elevgruppens sammansättning mellan fristående och kommunala skolor, vilket gör det omöjligt att dra slutsatsen att skillnaderna skulle orsakas av högre kvalitet hos fristående skolor. Den andra undersökningen, som publicerades av Skolverket år 1995, hade inte fokus på resultatskillnader mellan fristående och kommunala skolor som E&A hävdar, utan på effektivitetsskillnader. I denna undersökning gjordes inga kontroller överhuvudtaget av skillnader i elevgruppernas sammansättning. Man har sedan visat att om man tar hänsyn till skillnader i föräldrars utbildningsbakgrund, betygsinflation på fristående skolor och andra omständigheter försvinner de positiva effekterna (Vlachos. 2011, i Hartmann: Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? SNS förlag).

Annons
Annons
Annons