Recension

Fredrika Bremer - föregångare och förebildVisst lever fröken Bremer

FEMINISTISK PIONJÄR Med sin mångsidighet och framsynthet förmår Fredrika Bremer ge hopp om en bättre värld även till dagens läsare. Lina Sjöberg hänförs av en lättillgänglig bok om Fredrika Bremers liv och visionära idéer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Alltså, Fredrika Bremer. Förlåt min okunskap, men jag hade inte någon stor aning om henne. Diffus, förbiflyktande i andras texter, har hon varit för mig. Hur är det möjligt? Jag vet att min bildning har stora brister. Jag vet också att första steget att råda bot på det är att hålla sig öppen. Jag öppnar en bok. Den är vacker, så där tilltalande kvadratformad och lättåtkomlig. Och därinne finns ett myller av texter om Fredrika Bremer. Genast när jag börjar läsa blir jag gripen av citaten från hennes egen hand, jag blir hänförd av den mångsidiga människa som beskrivs och glad av den framåtanda som boken uttrycker.
I Fredrika Bremer - föregångare och förebild samsas biografiska artiklar med analyser av författarinnans visionära idéer och teologiska grundsyn; hennes roll som frimodig äventyrerska framhävs lika väl som hennes dolda konstnärliga talanger.

Att jag tidigare inte vetat mycket om Fredrika Bremer är väl i sig ett tecken på denna skrifts nödvändighet. Här förvaltar och vidarebefordrar en rad kända och okända skribenter Bremerarvet till nutiden och framtiden.
Många av artiklarna bär spår av sitt ursprung som föredrag vid Bremersymposier runt om i landet. Briljanta föredrag kan lätt bli redaktionella problem när de ska omdanas till en bok. Här har redaktionen valt att bidra med information om sammanhangen i stället för att slipa bort de kontextuella markörerna ur texterna.
En sådan lösning har sina sidor. Det hela ger ett spretigt och lite oslipat intryck, men det blir samtidigt en tydlig bild för den dynamik som Fredrika Bremer själv uppenbarligen stått för och som hennes efterföljare anammat. Man får en känsla av att fröken Bremer visst lever än.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons