Annons

Siri Steijer:Visst kan näringsliv och kultur mötas

Under strecket
Publicerad

K
ultur är ett ängsligt ämne i Sverige. Alltjämt dryftas frågan om vem som ska ha makten över vad som är bra och dåligt och över vilka kulturprojekt som ska få pengar. Inte minst diskuteras vem som kan stå för notan utan risk för att kultursektorn mister sitt oberoende.

Staten har under decennier agerat mer eller mindre enväldig fågelmamma och matat de skriande kulturutövarna med offentliga medel. Allt för att rädda dem från ”kapitalets knä”. Än i dag anser sig många i branschen vara ”fria” i denna gentemot staten starka beroendeställning. Att inte se den direkta makt politikerna därigenom får över kulturen som ett problem, är märkligt i sammanhanget.

Annons
Annons
Annons