Annons

Lena Lind Palicki:Visst kan man sätta P för ordet ”handikapp”

Är detta en handikapp-parkering, en parkering för rörelsehindrade eller en parkering för personer med funktionshinder?
Är detta en handikapp-parkering, en parkering för rörelsehindrade eller en parkering för personer med funktionshinder? Foto: Patrick Sörquist/TT

Kan politiska direktiv styra språkbruket? Ja, en studie visar att det oönskade ordet ”handikappad” numera undviks. Däremot har krångliga ersättningar som ”person med funktionsnedsättning” betydligt svårare att få fäste i språket.

Under strecket
Publicerad

I samband med att ”FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” antogs i Sverige 2008 sågs även språket över. Rekommendationen blev att använda funktionshinder och funktionsnedsättning i stället för handikapp som tidigare hade använts. Ambitionen var också att det skulle göras skillnad på dessa ord. Medan funktionshinder reserverades för hinder i relationen mellan människa och miljö skulle person med funktionsnedsättning användas för att referera till personer.

Att utrangera handikapp ur språket hade det länge förts diskussioner om. Många ansåg det nedvärderande, eftersom man felaktigt har trott att det engelska handicapped går tillbaka till en tid då personer med funktionsnedsättning förutsattes ha ”a cap in hand” för att tigga för sitt uppehälle. (I själva verket är det etymologiska ursprunget ett slags spel.) Att definiera funktionshinder och funktionsnedsättning tydligare hade att göra med den begreppsförvirring som rådde, eftersom de stod som synonymer i Socialstyrelsens termbank.

Annons
Annons
Annons