”Visst går det att förändra akutsjukvården”

Primärvården är central för att kunna tackla framtidens utmaningar i akutsjukvården, skriver artikelförfattaren.
Primärvården är central för att kunna tackla framtidens utmaningar i akutsjukvården, skriver artikelförfattaren. Foto: Erik G Svensson/TT

Det räcker att lyfta blicken mot Danmark och se hur de hanterar sin akutsjukvård. Där finns en dygnsöppen primärvård och jourläkare med tillgång till både journal och medicinsystem från primärvården, skriver läkaren Robin Molander som arbetat i Danmark.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur står det till med våra akutmottagningar? Den frågan ställde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i en rapport redan 2015, där det konstaterades att svensk akutsjukvård bland annat brister i områden gällande kompetens, otillräcklig behandling, vårdplatser och lokaler. Det sågs ett ökat patientflöde med ”fel patienter” där många icke-akuta patienter som kunde fått behandling via primärvården sökte sig till akuten. Detta resulterade i längre väntetider och en ”urvattning av kompetens” då vårdpersonalen såg och behandlade färre akuta fall ¹.

Vad har hänt sedan dess? Inte mycket tyvärr. I IVO:s iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret 2019 påtalas fortfarande samma problematik. Patientflödet var fortsatt högt. Oerfarna AT-läkare arbetar självständigt utan handledning, något som kan resultera i fördröjd behandling och diagnosticering och allvarliga konsekvenser för patienterna. Akutmottagningen får agera vårdavdelning på grund av platsbrist i resten av sjukhuset, något som den inte är designad för. Den totala vistelsetiden för patienterna hade ökat med 18 minuter till 3 timmar och 39 minuter, där var tionde besök varade längre än 7 timmar och 49 minuter 2,3.

Annons
Annons
Annons