Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Paulina Neuding: Visst fungerar fängelsestraff

Han höll kvinnorna på orten i skräck under flera års tid. Han överföll, våldtog och misshandlade sina offer hänsynslöst. De var rädda att de skulle dö.

Men så plötsligt – inte ett enda överfall. Ingen är längre rädd för honom.

Hur är det möjligt?

Annons
X

Svaret är att Hagamannen sitter i fängelse. Därför har han inte kunnat begå en enda våldtäkt på sju års tid, och därför är Umeå inte längre en stad där kvinnor är livrädda för att gå ut på kvällarna. Ett tag till i alla fall – han kommer sannolikt ut redan om två år när han har avtjänat två tredjedelar av straffet.

Om Hagamannen vid det laget är rehabiliterad eller avskräckt från att begå nya våldtäkter kan man inte säkert veta. Däremot är han inte längre inkapaciterad, det vill säga fysiskt förhindrad att ge sig på kvinnor med våld.

Det där att fängelsestraff inte skulle fungera eller ha en rent motsatt effekt har annars blivit en allmänt vedertagen sanning i debatten. Ofta väljer man helt enkelt att peka på
korrelationen mellan höga straff och grov brottslighet i andra länder, särskilt USA, och tar för givet att det förra på något vis har orsakat det senare. Mer troligt är att orsakssambandet är omvänt, att grov och omfattande brottslighet leder till krav på strängare straff.

Att just inkapacitering fungerar har visat sig genom flera naturliga experiment. Den italienska regeringen gav till exempel amnesti åt 26000 fångar 2006, vilket fick brottsligheten att skjuta i höjden. På så vis kunde man direkt mäta effekten av bara själva inlåsningen.

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki på Brå har konstaterat att ”Inkapaciteringens (oskadliggörandets) effekter på brottsligheten är mycket väl utforskad och visar att man kan uppnå vissa minskningar av brottsnivån genom kraftiga ökningar av fängelsetider och antalet fångar. Problemet är bara att effekterna blir förhållandevis små (olika i olika länder och för olika brottstyper) medan kostnaderna blir mycket höga” (
Newsmill 22/7 2009).

Det stämmer att det är dyrt att hålla människor i fängelse. Brottslighet är förvisso ännu dyrare. Men huruvida effekterna av inkapacitering är små, som Sarnecki skriver, beror faktiskt på hur man räknar. Det är möjligt att Hagamannen skulle ha slutat våldta även om han inte gripits, och att han aldrig våldtar igen när han släpps ut. Att inkapaciteringseffekten i hans fall är lika med noll.

Men det finns en annan inkapaciteringseffekt som man i så fall inte räknar med. Fråga kvinnorna i Umeå vad det innebär för dem att veta att Hagamannen sitter inlåst, och hur de känner inför att han snart är ute igen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X