Annons

Vissa värda mera

Under strecket
SvD
Publicerad

Tjänar näringslivets chefer för mycket? I debatten har svaret på den frågan varit ett nästan entydigt ja. Med medielogisk spets har bonusdirektörer ställts mot lågavlönade vårdbiträden i den allmänna kritikstormen mot näringslivets bristande etik. Erik Åsbrinks förtroendekommission, som tillsatts i syfte att komma med förslag på hur förtroendet för näringslivet kan återställas, redovisade i går en rapport om chefslönerna. Kostnaderna för lön och bonus ökade med 70 procent 1997 till 2002. Vid sidan därav finns aktierelaterade belöningsprogram för cirka 40 miljarder kronor. Kommentarerna från kommissionen andas upprördhet (”gigantisk förmögenhetsomfördelning”). Men ersättningarna håller numera europeisk nivå, och det är på den konkurrensmarknaden prisbildningen för företagsledare sätts, inte i den jämlika svenska låglönesektorn. Det är en annan fråga huruvida enskilda företagsledare förtjänar sin lön eller om ersättningssystemen fyller sin funktion. Om detta kan man diskutera, men i privata företag är det ägarnas sak att bestämma.

SvD

Annons
Annons
Annons