Kommentar

Anna-Malin Karlsson:Vissa språkmissar är stigmatiserande

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det finns språkfel och det finns språkfel. Vilket av följande skulle du helst ha skrivit? 1) Det fginns inga problem med detta. 2) Extra pris på chevré. 3) Diskussionen kan delas upp i tre temata. 4) Jag söker arbete som svenskalärare.

Gissningsvis väljer många nummer 1. Det är ett så uppenbart tangentfel att man aldrig kan bli beskylld för att inte kunna stava eller vara obildad. Kanske väljer några nummer 3, temata, med motiveringen att det inte alls är fel. Men rekommendationen är att böja svenskt: ett tema, flera teman. Den som här bryter normen vill kanske visa sin bildning och historiska kunskap. Det kan vara förklaringen till att många universitet kallar kvinnliga pensionerade professorer för professor emerita, trots att man idag bör använda samma adjektivform för män och kvinnor: emeritus.

Annons
Annons
Annons