Annons
X
Annons
X

”Vissa föräldrar behöver hjälp att komma ner i tempo”

Experter kommenterar vanliga frågor om anknytning.

DET LIVSVIKTIGA BANDET | DEL 7 (2)

Anknytningsexperterna om:

Dagens föräldraskap:

– Särskilt i storstäderna håller många småbarnsfamiljer en väldigt hög livstakt. Då kan det bli svårare att vara lyhörd för barnets signaler – vilket är en förutsättning för en trygg anknytning. Vissa föräldrar behöver nog få hjälp att komma ner i tempo, säger Pia Mothander Risholm, universitetslektor i utvecklingspsykologi.**

Annons
X

Anknytningsteorin som antifeministisk:

– Anknytningsteorin har anklagats för att lägga ett stort ansvar på mamman som förväntas prioritera barnet före karriären. Men teorin säger inget om könet på anknytningspersonen. I alla kulturer är det visserligen vanligast att mamman är den primära anknytningspersonen först i livet, men om hon inte vill eller förmår kan lika gärna pappan ta på sig den rollen, säger Pia Mothander Risholm.

– Vi vet också att barn gärna knyter an till flera personer om de får möjlighet. Det utvecklas då en anknytningshierarki. I toppen hamnar den som har mest med barnet att göra. Många pappor som varit föräldralediga har upplevt att barnet efter några månader plötsligt springer till honom istället för mamman när det händer något otäckt, säger Anders Broberg, professor i klinisk psykologi.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förskolan:

  – Vi ska vara glada över den svenska föräldraledigheten – även om jag inte hade haft något emot att den var ännu lite längre, kanske två år och då delad lika mellan föräldrarna. Men efter det klarar de allra flesta barn utmärkt att skolas in på ett bra dagis. Studier har visat att kortare dagliga separationer när föräldrarna arbetar inte är lika skadliga som längre dygnet-runt-separationer, säger Anders Broberg, som däremot inte är någon vän av förskola på kvällar och nätter.

  Separationer över natten:

  – Det viktigaste är att barnet känner sina ställföreträdande föräldrar väl och är tryggt med dem. Barns förmåga att hålla föräldrarna i minnet medan de är borta är dock ganska begränsad upp till att de blir 2,5 till 3 år. Om föräldrarna är borta längre än två, tre dygn påverkas de flesta barn ganska kraftigt av det. Efter hemkomsten är det vikigt att barnet får ge uttryck för sin ilska och besvikelse, säger Anders Broberg.

  Föräldraskuld:

  – Det är förstås inte bra att skuldbelägga föräldrar för mycket genom att betona hur viktig anknytningen är för barnets utveckling. Men samtidigt kan man ju inte undanhålla informationen. Jag tycker man kan jämföra med rökning. På 50–talet var det en massa reklam som talade om hur häftigt och bra det var att röka, men idag vet vi att det är skadligt för både vuxna och barn. Skulle man då undanhålla den informationen för att undvika att ge rökande föräldrar dåligt samvete? säger Britta Blomberg, psykoterapeut på Ericastiftelsen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X