Annons

Lars O Ericsson:Visionerna som gjorde funkisen svensk

Funktionalismen anlade ett socialt perspektiv på arkitekturen och blev till en ideologisk hörnsten i samhällsutvecklingen. En ny bok undersöker den svenska modernismens ideologiska rötter.

Under strecket
Publicerad

Arkitektur är frusen ideologi. Alla arkitekturens element–form, färg, material, funktion och skala–är bärare av ideologi i någon form. Arkitektur och stadsbyggnad konstituerar, tillsammans med landskapet, bokstavligen samhällets fysiska kropp. Byggnader är inte skulpturer. De är inte heller enbart bilder. På gott och ont formar, strukturerar och omstrukturerar byggnationer i en rad grundläggande avseenden vår tillvaro, ofta i generationer. Icke desto mindre är det ytterst sällan som arkitektur diskuteras i ideologiska termer.

Undantag finns dock, och ett av de främsta torde vara Anders Åmans ”Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era” (1992). Någon motsvarande genomlysning av den moderna arkitekturens ideologi i Sverige existerar mig veterligen inte. Om detta beror på närsynthet, svensk konsensustradition eller har någon annan förklaring är svårt att veta. Ett viktigt steg i riktning mot en undersökning av den svenska modernismens ideologiska rötter tas emellertid i Helena Mattssons och Sven-Olov Wallensteins lilla trespråkiga skrift ”1930/31 Den svenska modernismen vid vägskälet” (2009).

Annons
Annons
Annons