Annons

Synnöve Clason:Visioner blev hård verklighet i Sydvästafrika

Den tyska kolonialpolitiken i Sydvästafrika hade ofta ohejdat romantiska visioner om storslagen natur och oförstört land. Men de som åkte fick ofta tampas med hot och umbäranden visar nya böcker om det tyska ”fantasiriket”.

Under strecket
Publicerad

Ryttarstatyer i vår del av världen föreställer gärna kungar och fältherrar. Så icke den i Windhoek, Namibia, på Afrikas västkust. När den restes var landet en tysk koloni och monumentet hyllade kolonisten. På en sockel av klippblock placerades en bronsryttare som vaksamt spejar över vidderna, med hästens tyglar i den vänstra handen och geväret i den högra, pekande rakt uppåt.

Tyska Sydvästafrika hade då, två år före första världskrigets utbrott, funnits i knappt 30 år. Det blodiga kriget mot herero- och namastammarna (1904-1907) hade inte förbättrat Tyska rikets rykte som kolonialmakt; likheter med Hitlerregimens utrotningspolitik har framhållits (se Johan Östlings understreckare 24/2) och nyanserats i tysk forskning.

Annons
Annons
Annons