Annons

Marie Demker:Visionen om ett folkhem à la France

Det svenska folkhemmet har inspirerat många franska socialister, men många av de idéer som genomfördes av Rovard och Mitterand hämtades från 50-talets visionär: premiärminister Pierre Mèndes France.

Under strecket
Publicerad

I en intervju 1976 med den franske journalisten Jean Lacouture sa den tidigare franske premiärministern Pierre Mendès France att "inom ramen för en grundläggande historisk determinism, vilken jag i ett långsiktigt perspektiv finner tvingande [...] kan individer vara användbara eller skadliga." Hans eget bidrag till den franska historien blev slutet på det franska kriget i Indokina. Men när han hoppades att också förändra såväl den franska synen på imperiet och Europa som det politiska systemet nådde han inga omedelbara framgångar. I stället tvingades han avgå redan 1955 och efter en kort sejour som utrikesminister 1956 återkom han inte till beslutsfattande positioner förrän 1967. Man kan med visst fog fråga sig hur detta kom sig. Pierre Mendès France hyllades både inom och utom Frankrike för sin insats i Genèveförhandlingarna om Indokina och han ansågs besitta stort politiskt mod som vågade utmana den franska vinindustrin genom att uppmana fransmännen att dricka mjölk. Han är en av de få premiärministrar från Frankrikes fjärde republik som fortfarande är ihågkomna utomlands och hans namn förknippas med politiskt nytänkande. Men framgångarna för hans politik i vid mening skulle låta vänta på sig.

Pierre Mendès France föddes i Paris 1907. Han härstammade från två judiska familjer - en från gränstrakterna i Alsace och en från gränstrakterna söder om Bordeaux. Ingen av familjerna var traditionellt judisk, snarare tvärtom. Men att hans judiska börd gjorde honom till landsförrädare i mångas ögon blev tydligt då han fängslades av den franska Vichyregimen 1940, formellt för desertering men i praktiken för att han var jude. I alla de hatbrev han fick ta emot under sina försök att underlätta för Algeriets självbestämmande klargjorde avsändarna också ofta att bakom hans politik låg en judisk komplott. Att Pierre Mendès France härstammade från gränstrakterna och själv bar med sig ett gränsöverskridande i sitt fransknationella judiska ursprung är närmast symboliskt även för hans politiska gärning.

Annons
Annons
Annons