Annons
Recension

SionismenVision med många ansikten

BEFRIELSEIDEOLOGI | Sionismen var en del av det större modernistiska projektet, men har allt mer kommit att betraktas som otidsenlig. Antologin ”Sionismen” kastar ljus över rörelsens många olika grenar och är en utmärkt översikt, skriver Lennart Berntson.

Under strecket
Publicerad

Begreppen Israel och sionism är nära förknippade. Men hur hänger de historiskt och ideologiskt samman? Två doktorander,
Eli Göndör och
Patrik Öhberg , har i en nyutkommen antologi,
Sionismen , sökt ge en idéhistorisk bakgrund till och bestämning av begreppet sionism.

Antologin omfattar ett antal texter av ledande företrädare för fyra olika riktningar inom sionismen: arbetarsionismen och revisionisterna, samt den religiösa och den kulturella sionismen. Här finns utdrag av tal och artiklar av Moses Hess, Theodor Herzl, David Ben-Gurion, Vladimir Jabotinsky och Martin Buber, för att bara ta några exempel.

Annons
Annons
Annons