Visa den gemensamma viljan till maktskifte

Under strecket
Publicerad
Annons

SVENSKA DAGBLADETS FÖRSLAG | En borgerlig allians
Diskussionen om nya tag på den borgerliga kanten går vidare. SvD har föreslagit att de fyra borgerliga partierna ska bilda en allians i valet 2006. Tanken är att de fyra ställer upp under gemensam beteckning, men med separata listor för respektive parti. Det vore ett enkelt och slagkraftigt sätt att manifestera den samfällda viljan att få till stånd ett regeringsskifte.
Det handlar alltså inte om en partisammanslagning. Inom alliansen skulle de fyra partierna kunna bevara sin särart, samtidigt som de markerar samhörighet. I sakfrågor står de redan nära varandra.
Självfallet vore det bra om samsynen kunde utmynna i en gemensam plattform. Men för alliansen krävs inget detaljerat program med gemensamma svar på alla upptänkliga frågor. Inom ramen för den grundläggande enigheten får väljarna avgöra vilka särdrag inom det borgerliga blocket som bör betonas starkare. De mandat som alliansen erövrar i valet skulle fördelas mellan partierna utifrån resultaten för
de olika listorna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons