Annons
Krönika

Lars Ryding:Vintermast är lättjans triumf över visheten

Under strecket
Publicerad

Var tid har sin pärs. I början av maj har jag en säker sådan inskriven i almanackan: påmastning av segelbåten. Verbet ”påmasta” finns inte i Svenska Akademiens ordlista, men är ju rätt så självförklarande: masten ska sättas på båten. Det är förmodligen inget som landmänniskor tänker på när de någon gång kommer i kontakt med segelbåtar, att de ska upp ur vattnet på vintern och masten plockas av. Och tvärtom nu på våren.

Det vill säga, alla tar inte av masten numera. Det har uppstått en trend, kanske inspirerad av varmare länder, att låta den sitta kvar även när båten står på land över vintern. Det kan man förstå, på ett sätt, eftersom av- och påmastning är vanskliga manövrar, som sagt. Expertisen är oenig. Några menar att det kan gå an att ha masten kvar bara ägaren stöttar sin båt extra mycket för en mast är ett oanat stort vindfång som kan bända och rycka i skrovet, vilket inte kan följa med mjukt i rörelserna som på sjön. Jag hör till dem som tycker att en mast på en segelbåt i vinteride är lättjans triumf över visheten. Den bör monteras ner. ”It is a must”, som jag säger till mina engelska vänner.

Annons
Annons
Annons